WWF protesterar mot vargjakten


2010-01-01

Trots att det finns så få vargar i Sverige och trots att det saknas en långsiktig förvaltningsplan för arten, startar nu licensjakt på varg. Att det inte ska få finnas fler än 210 vargar i Sverige är ett politiskt beslut som inte har någon vetenskaplig förankring.


– Riksdagen röstade igenom regeringens rovdjursproposition vilket innebär att Sveriges rovdjurspolitik tagit en helt ny vändning – vargstammen ska skjutas ned. Ironiskt nog inträffade det 2009 när svensk naturvård har firat 100-årsjubileum. Tillsammans med Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen har WWF begärt att få träffa EU-kommissionen för att ge vår syn på den svenska vargjakten, säger Peter Westman, naturvårdschef på WWF.

Licensjakten på varg innebär en ökad kostnad för rovdjursförvaltningen.

Det krävs noggranna inventeringar, märkning av enskilda individer och omfattande DNA-analyser för att veta vilka djur som inte ska skjutas under kommande års licensjakt. Dessutom innebär det ett stort extraarbete för länsstyrelsens personal som ska besiktiga jakten.

– Regeringen har bestämt att finansieringen av den fördyrade rovdjursförvaltningen, cirka 4–5 miljoner kronor, ska tas från anslaget till biologisk mångfald. Pengar som annars skulle gå till att berika den biologiska mångfalden istället för tvärt om – och det sker i början av 2010 som är det internationella året för biologisk mångfald, säger Tom Arnbom, rovdjursansvarig på WWF.

WWF, Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen har protesterat kraftigt mot beslutet om vargjakt eftersom Sverige ännu inte har en livskraftig stam enligt EUs riktlinjer för en gynnsam bevarandestatus av arten. Vargjakten i Sverige inte är förenlig med EUs Art- och Habitatdirektivet - enligt det får beståndsbeskattande jakt endast förekomma när vargen har en gynnsam bevarandestatus, något Sverige inte uppfyller idag.

Sverige har unika förutsättningar för att hysa livskraftiga stammar av stora rovdjur. Här finns vidsträckta, viltrika och glest befolkade naturområden och vi framhåller ofta Sverige som ett land som värnar om natur och miljö. Jämfört med andra länder där det finns varg har Sverige en av de glesaste vargstammarna i Europa. Länder som Rumänien, Spanien och Ukraina har mer än tio gånger fler vargar, trots att befolkningstätheten är betydligt högre i dessa länder.

Ett ökat antal rovdjur ger ett ökat antal konflikter och det är främst jakt med löshund som skapar problem. Vargen ser hunden som en konkurrent och när en hund springer lös i ett vargrevir finns risken att den dödas av vargen, samma risk som främmande vargar löper.

– Frågan är vem har rätt till de vilda djuren? Jägaren som vill jaga – rovdjuren som behöver föda eller människan? Ett fåtal vargar - men även björnar - ger sig på tamboskap, men det finns förebyggande åtgärder som rovdjursavvisande stängsel till vilket tamdjursägare idag får bidrag, avslutar Peter Westman.

I dagarna har ett upprop på internet initierats av Svenska Rovdjursföreningen:
www.rovdjur.se

 


För frågor, kontakta:

Peter Westman, naturvårdschef, WWF
Tfn: 076-837 80 59

Tom Arnbom, rovdjursansvarig, WWF
Tfn: 070-554 40 66

Katarina Herou, pressansvarig, WWF
Tfn: 0702-825 125
E-post: katarina.herou@wwf.se 
 

Senast uppdaterad 2010-01-04

 

 

Bild för nedladdning

Foto: Staffan Widstrand / WWF

Vargunge (Canis lupus).

Foto: Staffan Widstrand / WWF

Ladda ner bilden

 

Foto: Staffan Widstrand / WWF

Varg (Canis lupus).

Foto: Staffan Widstrand / WWF

Ladda ner bilden