Dramatisk nedgång för Sydostasiens tigrar


2010-02-11 

I en ny rapport uppskattar WWF att det endast finns cirka 350 tigrar kvar i Mekongregionen i Sydostasien. När ”tigerns år” inleds den 14 februari enligt kinesisk tideräkning, har antalet vilda tigrar i regionens fem länder minskat med mer än 70 procent under de senaste 12 åren.

 

Rapporten "Tigers on the Brink: Facing up to the Challenge in the Greater Mekong" visar att tigerpopulationerna i området som omfattar Kambodja, Laos, Myanmar, Thailand och Vietnam sedan 1998 har minskat från 1 200 tigrar till dagens spillra på 350 djur. 


Nedgången återspeglas i den globala vilda tigerpopulationen som med dagens uppskattning på cirka 3 200 tigrar är mindre än någonsin tidigare. ”Tigerns år” inföll senast 1998 och då uppskattades antalet tigrar i världen till mellan 3 200 och 7 000 individer. Rapporten konstaterar att en ökad efterfrågan på kroppsdelar från tiger från den traditionella kinesiska medicinen tillsammans med uppsplittringen och hoten mot tigerns livsmiljö har drivit på nedgången av den indokinesiska tigerpopulationen.

– Världens regeringar måste ta till kraftfulla åtgärder för att se till att minskningen av denna fantastiska flaggskeppsart inte når en punkt utan återvändo. Om vi inte ökar ansträngningarna för att öka skyddet och bevara djuren för framtiden riskerar tigerpopulationerna i Vietnam, Laos och Kambodja att vara lokalt utrotade när nästa ”tigerns år” infaller 2022, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. 

Indokinesiska tigrar fanns historiskt i överflöd i hela Mekongområdet. Idag finns det inte mer än 30 tigrar per land i Kambodja, Laos och Vietnam. De återstående populationerna finns främst i bergen mellan Thailand och Myanmar (Burma). 

Trots den negativa trenden finns det fortfarande tid och goda förutsättningar att rädda tigerbeståndet. Regionen har de största sammanhängande tigerlandskapet i världen. Skogslandskapet som omfattar 540 000 kvadratkilometer är ungefär lika stort som Frankrike och är prioriterade områden för de nuvarande ansträngningarna att bevara tigern.


– Regionen har en enorm potential för att öka antalet tigrar. Men det krävs stora samordnade insatser för att skydda de tigrar som finns kvar och säkra bytesdjuren och tigerns livsmiljöer, säger Ola Jennersten, internationell programchef på WWF. 

I slutet av januari hölls den första asiatiska ministerkonferensen för skyddet av tigern i Hua Hin, Thailand. Där deltog 13 ministrar från tigerländerna Bangladesh, Bhutan, Kambodja, Kina, Indien, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Ryssland, Thailand och Vietnam. WWF uppmanade ministrarna att öka ansträngningarna för att fördubbla antalet vilda tigrar till 2022.

– Nu finns en unik möjlighet att mobilisera politisk vilja och sätta in åtgärder för att vända den nedåtgående trenden. Men för att klara det måste handeln med tigerdelar och den illegala jakten stoppas och tigerns livsmiljöer säkras, avslutar Lasse Gustavsson.

Ministerkonferensen var en del av en global politisk process för att säkra tigerns framtid. I september ska ett tigertoppmöte hållas i Vladivostok, Ryssland. Värd är Rysslands premiärminister Vladimir Putin och toppmötet leds av Världsbankens president Robert Zoellick.
 


För mer information och frågor, kontakta:

Lasse Gustavsson, generalsekreterare, WWF
Tfn: 08-624 74 02, 070-105 30 55

Ola Jennersten, internationell programchef WWF
Tfn: 08-624 74 32, 070-555 14 02

Marie von Zeipel, pressansvarig, WWF
Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77
E-post: marie.vonzeipel@wwf.se

 

 

Senast uppdaterad 2010-02-11

  

Bilder för nedladdning

Indokinesisk tiger (Panthera tigris corbetti). © Elizabeth Kemf / WWF-Canon

Ladda ner bilden

 

© WWF-Canon / Jeff FOOTT

Tigerskinn från illegal jakt.

© WWF-Canon / Jeff FOOTT

Ladda ner bilden