Torsk. Foto: Erling Svensen / WWF-Canon

 

 

WWF lanserar sjätte upplagan av Fiskguiden

– Äntligen grönt för torsk från östra Östersjön


 

2010-10-29

Det fleråriga arbetet med torsk har gett positiva resultat för fisket i Östersjön. För första gången sedan WWFs första konsumentguide för fisk och skaldjur kom ut har betydelsefulla förändringar skett i havet. Det är nu grönt ljus för torsk från östra Östersjön och i västra Östersjön går torsken från rött till gult ljus. En långsiktig förvaltningsplan och ökad kontroll av fisket har gett resultat.


– Det är nu fritt fram att äta torsk från östra Östersjön och ännu tydligare blir det för konsumenterna om torsken därifrån blir MSC-certifierad. För den nu gulmarkerade torsken väster om Bornholm uppmanas till försiktighet medan torsk från Kattegatt och Nordsjön fortfarande bör stanna i havet, säger Inger Näslund, marinbiolog och fiskeansvarig på Världsnaturfonden WWF.

Världens största torskfiske i Barents hav är nu MSC-certifierat. Det innebär att vi tryggt kan spåra fisken från tallriken tillbaka till havet och välja fisk med miljöhänsyn. Spårbarhet är viktigt för att vi ska kunna äta fisk från hållbara bestånd även i framtiden. Det illegala och orapporterade fisket i världen är en oacceptabel stöld av fiskresurser från både medborgare och ekosystem, menar WWF.

När det gäller odlade arter har laxen från Norge fortfarande gult ljus medan chilensk lax har rött ljus liksom odlad hajmal från Vietnam. Odlingar medför olika typer av miljöproblem som rymningar, sjukdomsspridning, näringsläckage och ohållbart foderfiske. WWF hoppas att konsumenterna under 2011 ska kunna välja mer hållbart odlade fiskprodukter genom den internationella certifieringen Aquaculture Stewardship Council (ASC) eller den svenska KRAV-märkningen.

Nyheter i den sjätte upplagan av fiskguiden är att sötvattenskräfta och kummel finns med. Odlad sötvattenskräfta eller vildfångad signalkräfta får gult ljus. Svensk flodkräfta får rött ljus då signalkräftans utbredning bidrar till att flodkräftan är en akut hotad art. Kummel och kapkummel återfinns på gult och rött ljus främst beroende på fiskemetod och på var den fiskats. MSC-märkt kapkummel har grönt ljus.

– Konsumenternas krav på ett etiskt och hållbart fiske ökar inte bara i Sverige utan i hela Europa. I Sverige och Östersjöregionen måste vi öka mängden miljöcertifierade fiskprodukter, säger Inger Näslund, som får stöd av landets kockelit i Föreningen Årets Kock och Restaurangakademien.

– Nu när det finns miljöcertifierad fisk är det viktigt att restaurangerna är tydliga i kontakterna med fiskleverantörerna. Vi hoppas få fler certifierade fiskarter på menyn så att även våra barn och barnbarn kan få njuta av vildfångad fisk, säger Hanna Halpern, vd på Restaurangakademien och general för Årets Kock.

För första gången lanserar flera europeiska WWF-kontor fiskguider samtidigt i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Litauen och Belgien. För att förtydliga och förenkla för konsumenterna att köpa hållbara fiskprodukter, uppmanar WWF dagligvaruhandeln och fiskbranschen i samtliga länder att tydligt visa de MSC-märkta produkterna i fisksortimentet.

Idag är mer än 80 procent av världens kommersiella fiskbestånd antingen fullt utnyttjade eller överfiskade. Därför är det oerhört viktigt att EUs gemensamma fiskepolitik efter 2012 ser till att alla kommersiella fiskbestånd förvaltas långsiktigt. Frågan om vilka fiskar vi kan äta med gott samvete har blivit en av vår tids stora samhällsfrågor, inte bara i Sverige.

 


Exempel på fiskar som har ändrat färg i 2010 års upplaga av WWFs konsumentguide:

- Torsk från östra Östersjön har gått från gult ljus till grönt
- Torsk från västra Östersjön har gått från rött ljus till gult
- Strömming går från grönt till gult ljus.
- Rödspätta från några fisken är MSC-certifierade och får då grönt ljus.
- Hajmal/pangasius har gått från gult till rött ljus.
- Kolja har både KRAV och MSC-märkning
- MSC-märkt albacor och skipjack tonfisk har grönt ljus

 


För mer information, kontakta:

Inger Näslund, fiskeansvarig, WWF
Tfn: 08-624 74 09, 070-105 30 57
E-post: inger.naslund@wwf.se  
 
Hanna Halpern, vd Restaurangakademien och General Årets kock
Tfn: 0705-55 82 82
E-post: hanna.halpern@restaurangakademien.se
 
Marie von Zeipel, pressekreterare WWF
Tfn: 08-624 74 03. 0706 - 29 10 77
E-post: marie.vonzeipel@wwf.se  


 

 

Senast uppdaterad 2011-05-24

 

Välj rätt fisk!

 

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur. Besök Fiskguidens webbsida eller ladda ner mobilappen idag!

Bilder för nedladdning

Förstora och se vilken fisk som har vilken färg

 

Inger Näslund, WWFs fiskexpert, Markus Löfgren, kökschef på Restaurangakademien i Stockholm och Jenny Fors, fiskepolicyansvarig, WWF. Foto: Marie von Zeipel / WWF

Ladda ner bilden

Inger Näslund, WWFs fiskexpert, med nya Fiskguiden i handen. Foto: Marie von Zeipel / WWF
Ladda ner bilden

 

Torsk (Gadus morhua).
© Erling Svensen / WWF-Canon

Ladda ner bilden

 

Fakta: WWFs Fiskguide

WWFs första fiskguide gavs ut 2002. Sedan dess har den spridits i mer än 2 miljoner exemplar till privatpersoner, dagligvaruhandeln, restauranger, företag, skolor och myndigheter.