Mälardalsjordbrukare med miljötänk vinner WWFs pris ”Årets Östersjöbonde”


2010-11-17 

Lantbrukarparet Håkan och Teri Lee Eriksson från Wiggeby gård på Färingsö utanför Stockholm belönas idag med WWFs internationella Östersjöpris – ”Baltic Sea Farmer of the Year Award 2010”. De får 10 000 euro för sina insatser att minska jordbrukets bidrag till övergödningen av Östersjön. Wiggeby gård vann utmärkelsen i konkurrens med sex nationella vinnare från Finland, Polen, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen.

– Håkan och Teri Lee Eriksson på Wiggeby gård visar att ett konventionellt storskaligt jordbruk kan bedrivas miljövänligt. Genom att kombinera modern och mer traditionell teknik har gården halverat läckaget av kväve till vattenmiljön – ett bra exempel på ett jordbruk som tagit egna initiativ för att minska övergödande utsläpp, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén. 

Wiggeby gård omfattar 600 hektar med inriktning på växtodling, spannmål, oljeväxter och storskalig kompostering av hästgödsel. Gården ingår i projektet Odling i Balans som konkret arbetar med att kombinera miljö och ekonomi.  

En vändpunkt kom när Wiggeby gård investerade i en N-sensor som mäter hur mycket kväve som en gröda behöver och reglerar spridningen av gödsel. Stora arealer vall i växtföljden och en damm som sedimenterar fosfor bidrar också till att öka fosforutnyttjandet på gården. Alla åtgärder som gjorts sedan 1990-talet finns dokumenterade i en stor databas som är ett effektivt verktyg för analys och uppföljning. Både svenska och utländska besöksgrupper har inspirerats av de goda resultaten. 

– Vi är väldigt glada och hedrade över den fina utmärkelsen. Priset är en härlig inspiration för alla som arbetar här. Vi är övertygade om att det moderna konventionella jordbruket kan bedrivas mer miljövänligt. Som vinnare av årets "Baltic Sea Farmers Award" hoppas vi inspirera fler till att tänka i ett större perspektiv för att få ännu mer engagemang kring miljöförbättringar inom jordbruket, säger pristagarna Håkan och Teri Lee Eriksson.

Sedan slutet av 1990-talet har WWFs internationella Östersjöprogram arbetat i länderna runt Östersjön för att minska övergödningen. Innanhavet är fortfarande ett av världens mest förorenade och hotade hav. Jordbruket som bidrar mest till övergödningen styrs till stor del av politiska beslut. Att minska läckaget av kväve och fosfor gynnar inte bara havet utan också jordbruket som kan spara in på dyra gödningsämnen som försvinner ut i vattendragen. 

– Vår förhoppning är att priset inspirerar EU och medlemsstaterna om att ett långsiktigt hållbart jordbruk både är möjligt att genomföra och gynnsamt för bönderna. Det borde vara grunden för EUs gemensamma jordbrukspolitik, säger Lennart Gladh, övergödningsexpert på WWF.

– Östersjön är ett av våra mest prioriterade miljöprojekt och det är positivt att utnämningen av Årets Östersjöbonde blivit så allmänt uppskattat. Jag hoppas vi kan fortsätta att arbeta med tävlingen för att skapa en mer hållbar utveckling i Östersjöregionen, säger Claes Fagerström, som arbetar med samarbeten och sponsring på Swedbank.

 

 

Juryns motivering lyder:

Juryn prisar jordbrukarparet Håkan och Teri Lee Eriksson för "deras hängivna engagemang för att visa hur en modern gård kan använda miljöåtgärder för att minska utförsel av kväve och fosfor. Det är juryns uppfattning att makarna Eriksson verkligen har gjort det lilla extra för att rädda Östersjön, med åtgärder som enkelt kan kopieras och användas av många andra gårdar i Östersjöregionen”.

 

Nomineringarna har gjorts av WWF tillsammans med jordbruks- och rådgivningsorganisationer i de olika Östersjöländerna, däribland LRF. Swedbank stöttar priset. I årets jury ingår Sindre Langaas, LRF, Fredrik Wulff, Stockholms universitet och Lennart Gladh, Världsnaturfonden WWF.

 


För mer information, kontakta:

Årets svenska Östersjöbonde, Håkan och Teri Lee Eriksson, Färingsö

Tfn: 070-693 50 40 (Håkan), 070-693 50 41 (Teri)


Lennart Gladh, övergödningsexpert, WWF

Tfn: 070-221 03 67


Marie von Zeipel, pressekreterare, WWF

Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77

 

 

Senast uppdaterad 2010-11-18

Bilder för nedladdning

Håkan och Teri Lee Eriksson vid prisutdelningen av WWF Baltic Sea Farmer of the Year Award 2010. Foto: WWF

Ladda ner bilden

 

WWFs Mats Abrahamsson (t.v.) tillsammans med Håkan och Teri Lee Eriksson vid prisutdelningen av WWF Baltic Sea Farmer of the Year Award 2010. Foto: WWF
Ladda ner bilden

 

Håkan och Teri Lee Eriksson.

Foto: Camilla McCarthy

Ladda ner bilden

 

Wiggeby Gårds N-sensor som mäter hur mycket kväve som en gröda behöver och reglerar spridningen av gödsel.

Ladda ner bilden

Tidigare pristagare:

2009 – Sverige:

Bertil Aspernäs, Bergkvara i Torsås kommun i Kalmar län. Han belönades som pionjär inom reglerad dränering. Mer info

 

2009 – hela Östersjö-regionen:

Priset ”Baltic Sea Farmer of the Year Award” gick till Katariina Vapola och Jyrki Ankelo från Finland. De belönades för mångårigt engagemang och åtgärder för minskat näringsläckage som enkelt sätt kan kopieras och användas av andra jordbrukare i Östersjöregionen. Mer info