Ny WWF-rapport: EU-länderna måste tredubbla sina

klimatåtgärder till år 2050 


2010-11-23

EU-länderna får generellt underkänt för sin klimatpolitik och kommer inte att lyckas med omställningen till en lågfossil ekonomi 2050. Genomsnittslandet inom EU kan klara en tredjedel av målen medan Sveriges nuvarande klimatpolitik tar oss halvvägs till klimatmålet 2050. Det visar en rapport från Världsnaturfonden WWF som presenteras idag. 

– EU-ländernas klimatåtgärder rankas på en skala från A till G, ungefär som vitvarors energiförbrukning, där genomsnittet är kategori E. Om EU vore ett kylskåp skulle det inte gå att sälja idag eftersom de flesta väljer ett i kategori A eller bättre, säger Magnus Emfel, t f klimatchef på Världsnaturfonden WWF i Sverige.


Rapporten Climate Policy Tracker for the European Union har tagits fram med hjälp av ett nytt analysverktyg – Climate Policy Tracker. Det gör det möjligt att utvärdera effekterna av olika klimatåtgärder. Till 2050 måste utsläppen av växthusgaser minskas med 85-90 procent.


WWFs Climate Policy Tracker har granskat åtgärder inom en rad områden – generell klimatpolitik, elförsörjning, förnybar energi, byggnader, transporter, industri och jord- och skogsbruk, Inom dessa områden har stödet till förnybar energi, energieffektivisering och övergripande åtgärder analyserats. Stora skillnader finns när det gäller ambitionsnivåer och minskade klimatutsläpp. Slutresultatet är dock magert, visar rapporten.


– EUs medlemsländer måste gå igenom sina åtgärdsprogram för att bli mer effektiva och bättre på att följa unionens lagar och direktiv. 40 procent av resultaten är beroende av att länderna följer EUs lagstiftning. Genom att använda de bästa åtgärderna inom respektive område så skulle två tredjedelar av målet till 2050 kunna uppnås – dubbelt så bra som nuvarande genomsnitt för EU. Det innebär att de politiska handlingsalternativen finns men de används av för få, säger Magnus Emfel.

WWF uppmanar politiska beslutsfattare att dra lärdom av exempelvis England och Irlands långsiktiga klimatstrategier, Tysklands och Danmarks inmatningstariffer och Portugals strategi för sjötransporter. Stödet till förnybar energi är mest utvecklat i de europeiska länderna. Däremot har åtgärder för energieffektivisering, transport och inom industrin halkar efter.

Sverige rankas tillsammans med Tyskland, Irland och Danmark på mitten i kategori D på en skala A-G i studien. Sveriges styrka är tillgång på biobränsle, tidiga satsningar på kraftvärmeproduktion och en del stöd för energikonvertering vid husrenoveringar. Sverige var också först med att införa koldioxidskatt 1990.

Ett kraftfullare stöd för ökad produktion av energi från förnybara källor, skärpta regler för minskad energiförbrukning, minskade utsläpp från transporter och en plan för resurseffektiv produktion hör till de områden där Sveriges klimatpolitik behöver förbättras.

– Det är uppenbart att också klimatmålet till år 2020 behöver höjas. Varje land spelar en viktig roll för att samarbetet i EU ska fungera. Och det är i sin tur viktigt om EU vill framstå som en trovärdig och ledande aktör internationellt, avslutar Magnus Emfel.


 

The Climate Policy Tracker for the European Union är sammanställd med hjälp av offentligt tillgänglig information. Det är ett levande dokument som kommer att uppdateras regelbundet.

Läs mer om Climate Policy Tracker: http://www.climatepolicytracker.eu/
 


Sveriges klimat- och energipolitik

År 2020 ska utsläppen av växthusgaser ha minskats med 40 procent jämfört med 1990. Minskningarna ska ha genomförts såväl i Sverige och utomlands. Andelen förnybar energi ska vara 50 procent.

 

År 2030 ska den svenska fordonsflottan vara oberoende av fossil energi. År 2050 är visionen att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser ska vara noll.
 


För frågor, kontakta:

Magnus Emfel, tf klimatchef, WWF
Mobil: 070-541 98 02

Lovisa Hagberg, miljöpolicyrådgivare, WWF
Mobil: 070-584 15 81

Barbara Evaeus, klimatkommunikatör, WWF

Tfn: 070-393 90 30


Marie von Zeipel, pressansvarig WWF
Tel: 08-624 74 03, 070-629 10 77
marie.vonzeipel@wwf.se 

 

Senast uppdaterad 2010-11-24