Torsk. Foto: Erling Svensen / WWF-Canon

 

 

EUs konsumenter vill köpa hållbart fångad fisk

2011-04-12

Nio av tio EU-medborgare tycker det är viktigt att fisken de köper kommer från hållbara bestånd. Det visar en stor opinionsundersökning bland drygt 14 000 konsumenter som gjorts i 14 europeiska länder. Men osäkerheten är stor om varifrån fisken kommer – 7 av tio tillfrågade säger att de saknar information och kunskap om fiskens ursprung och om den är hållbart fiskad.


– Konsumenterna i EU är trötta på den katastrofala hanteringen av fisket och vill se ett trendbrott. Att få ett miljömässigt och långsiktigt hållbart fiske måste bli förutsättningen för EUs fiskeripolitik i framtiden, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Debatten om överfisket, en överdimensionerad fiskeflotta och illegalt fiske har pågått länge. Den gemensamma fiskeripolitiken har reviderats 1992 och 2002, men överfisket har inte minskat. Just nu diskuteras förslagen för en mer hållbar europeisk fiskerilagstiftning som ska vara klar 2012 och sjösättas 2013.

Inför reformarbetet har opinionsinstitutet You Gov på uppdrag av Världsnaturfonden WWF undersökt vad drygt 14 000 konsumenter i 14 länder tycker om fiskinköp och fiskepolitiken i EU.

I Europa, som är den fjärde största producenten av fisk och vattenbruksprodukter, är mellan 54-72 procent av fiskbestånden överfiskade. Medelhavets populära matfisk, den blåfenade tonfisken, är på väg att kollapsa på grund av ohållbart fiske.

88 procent i undersökningen uppger att det är viktigt att EUs fiskprodukter kommer från hållbara bestånd som inte är överfiskade. I Sverige liksom i övriga EU uppger 72 procent av de tillfrågade att de inte har tillräcklig information för att veta om den fisk som säljs verkligen är hållbart fiskad.  En stor majoritet, 78 procent, anser att det är nödvändigt med en reform av EUs gemensamma fiskeripolitik om länderna ska kunna erbjuda hållbara fiskprodukter i framtiden.

– Den nya fiskepolitiken måste ge tydlig information till konsumenterna för att kunna undvika fisk som inte är hållbart producerad, säger Inger Näslund, expert på fiskefrågor på WWF.


WWF uppmanar nu den svenska regeringen och svenska EU–parlamentariker att aktivt driva på för att reformen ska garantera ett ekosystembaserat fiske. Fisken är en del av havsmiljön och fisket måste bedrivas på ett sätt som inte skadar havens ekosystem.    Resultaten av undersökningen visar på en överraskande stark opinion för ett hållbart fiske även i Sydeuropa som är präglat av starka fisketraditioner. Mellan 90 och 95 procent av invånarna där säger att det är viktigt att fiskprodukterna kommer från icke överfiskade och hållbara bestånd.   

        
Fakta: Undersökningen gjordes i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien. 14 635 personer intervjuades över 18 år. Alla siffror - utom från Grekland - är från YouGov. Statistiken från för Grekland kommer från Focus Bari Sa. Intervjuerna genomfördes mellan den 17 januari och den 15 februari 2011 via webbenkät. Siffrorna är sammanvägda och är representativa för alla vuxna i åldern 18 + (i åldern 18-54 i Grekland).
 

För mer information, kontakta:

Inger Näslund, naturvårdsexpert marint och fiske, WWF

Tfn: 070-105 30 57

 

Jenny Fors, fiskepolicyansvarig WWF
Tfn: 08-624 74 46, 070-513 77 64

Marie von Zeipel, pressansvarig, WWF

Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77

E-post: marie.vonzeipel@wwf.se

Senast uppdaterad 2011-04-19

 

Rapporter att ladda ner

Välj rätt fisk!

 

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur. Besök Fiskguidens webbsida eller ladda ner mobilappen idag!