Tekniken är inte problemet

2011-06-16

Det går att få en snabbare spridning av miljöteknik för att klara övergången till en lågfossilekonomi. Men det kräver högre politiska ambitioner, minskade subventioner till fossila bränslen och ökade privata investeringar. Det visar en ny WWF-rapport som granskat villkoren för klimatinnovationer runt om i världen. 

 

– En avgörande fråga är möjligheterna att locka privat kapital till klimatinnovationer. Att lägga om energisystemen från fossila bränslen till energieffektiv och förnybar teknik kräver kraftiga investeringar. Detta är nödvändigt för att stoppa utarmningen av våra naturresurser och att skapa ett säkert och hållbart energisystem för framtida generationer, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

I rapporten Enabling the Transition – Climate Innovation Systems for a Low Carbon Future, analyseras innovationssystemen i nio ekonomier – Kina, Indien, Kenya, Tanzania, Uganda, Ghana, Nederländerna, Sverige och EU. Rapporten visar på en mängd faktorer som hindrar eller möjliggör en snabbare utveckling och spridning av klimatinnovationer som gynnar miljö, klimat och en hållbar ekonomi.

En rad åtgärder måste till, visar rapporten. Samarbete och investeringar måste underlättas. Dagens subventioner på mellan 200-500 miljarder US-dollar för fossila bränslen måste omdirigeras till hållbara och effektiva energilösningar. Även offentlig upphandling och ekonomiska stimulanspaket måste premiera sådana lösningar.

– Tekniken är inte problemet, den finns redan idag. Men spridningen går för långsamt. Vi måste öka tillgången till marknader, kapital och kommersiellt gångbara lösningar om vi ska kunna tackla klimatutmaningen i tid, säger Magnus Emfel, ansvarig för WWFs arbete med klimatinnovationer och en av författarna bakom rapporten.
 
Förra året uppmättes den högsta nivån för koldioxidutsläpp någonsin, enligt International Energy Agency (IEA). Om trenden fortsätter kan halten av koldioxid år 2050 vara 70 procent högre än idag – med 4-6 graders global uppvärmning och katastrofala följder för såväl ekonomier som ekosystem.

Ledande aktörer, som OECD, menar att “innovationer är nyckeln till ekonomiskt och socialt hållbar ’grön’ tillväxt.” Flera expertanalyser visar att energieffektiv teknik och förnybar energi skulle kunna tillgodose näst intill 100 procent av världens energibehov år 2050.

– Eftersom vi lever i en global marknadsekonomi, där kapital söker sig dit det förräntar sig bäst, måste politiska beslutsfattare snabbt komma överens med finansmarknadens aktörer om hur deras negativa påverkan ska minska och bidra till omställningen, säger Magnus Emfel.

– Sverige har länge ansett sig vara världsledande på miljöteknik. Det vore värdefullt om vi kunde bli en internationellt erkänd förebild som inspirerar andra att gå samma väg när det gäller energiomställning med hjälp av klimatinnovationer. Men då är det viktigt att Sverige höjer ambitionsnivån på hemmaplan och förtydligar sitt bidrag i den globala värdekedjan för snabb spridning av klimatinnovationer som både vi och andra länder kan dra fördel av i omställningen. Det handlar dels om att visa ansvar för klimatutmaningen, dels om att visa att det går att förena välstånd och konkurrenskraft med ett hållbart och säkert energisystem, säger Magnus Emfel.


 

 

 

För frågor, kontakta:

Magnus Emfel, expert på klimatinnovationer, WWF

Tfn: 070-541 98 02


Barbara Evaeus, klimatkommunikatör, WWF

Tfn: 070-39 39 030


Marie von Zeipel, pressansvarig WWF
Tel: 08-624 74 03, 070-629 10 77
marie.vonzeipel@wwf.se

 

 

Senast uppdaterad 2011-06-16

Rapport för nedladdning

Bakgrund

Enabling the Transition – Climate Innovation Systems for a Low Carbon Future är en samlingsrapport baserad på analyser som initierats av WWF för Kina, Indien, Kenya, Tanzania, Uganda, Ghana, EU, Holland och Sverige.

 

WWF definierar en klimatinnovation som en produkt, tjänst eller system med stor potential till förändring som inte bygger på fossila källor eller kärnkraft och som med rätt förutsättningar kan minska koldioxidutsläppen med minst 20 miljoner ton per år tio år framåt i tiden – se 24 svenska exempel på www.climatesolver.org.