Ny verktygslåda för bättre vattenhänsyn i skogsbruket 

2011-09-22

Hänsynen till skogens vatten måste förbättras. Som en hjälp till alla aktiva skogsaktörer publiceras nu ett informationspaket, ”WWFs verktygslåda för god vattenhänsyn i skogen”. Den ger tips och vägledning för de som planerar vattenhänsynen i skogen och konkreta åtgärder i fält.

 

– Att jobba för en bra vattenhänsyn i skogen blir allt viktigare för att ekosystemet ska må bra och ligger helt i linje med EUs ramdirektiv för vatten.  Därför satsar vi nu på att informera kring de här frågorna, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för WWF.

De flesta vattendrag finns i skogen. Skogsvattnen hyser ett myller av liv. Allt vatten – våtmarkerna, älven och den lilla skogsbäcken – har stor betydelse för den omgivande skogen. På samma sätt är vattnets kvalitet och mångfald av växter och djur beroende av det omgivande skogslandskapet. Det som händer med vattnet i skogen kommer också förr eller senare att ge effekter i havet. Väl fungerande vatten är en förutsättning för den biologiska mångfalden och skogens tillväxt. Skogen formar vattnet och vattnet formar skogen.
 
– En bättre vattenhänsyn ökar den biologiska mångfalden utan stora ekonomiska uppoffringar, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Världsnaturfonden WWF har under ett antal år drivit projektet Levande skogsvatten med målet att bidra till bättre vattenhänsyn. Projektet har utvecklat verktyg för att ta in vatten i den skogliga planeringen och visat hur man kan öka hänsynen till vatten i skogen genom konkreta åtgärder och demonstrationsområden i fält.

För att öka kännedomen om skogsvattnets betydelse och den biologiska mångfalden har projektet tagit fram ett antal rapporter som ingår i ”WWFs verktygslåda för god vattenhänsyn i skogen”. Materialet kan laddas ned på:
www.wwf.se/levandeskogsvatten 

 

För mer information, kontakta:

Lennart Henrikson, sötvattenekolog, 0703-78 56 13


Sofi Alexanderson, naturvårdshandläggare WWF, 08-624 74 26

Marie von Zeipel, pressansvarig, WWF

Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77

E-post: marie.vonzeipel@wwf.se

 

 

Senast uppdaterad 2011-09-27

Länk till samtliga rapporter