Overshoot Day är här – nu lever vi över jordens tillgångar

2011-09-27

Tisdag 27 september inträffar Overshoot day – den dag då vi konsumerat naturens budget för det här året. Det innebär att vi överskridit produktionen av jordens ekologiska resurser och tjänster tre månader innan året är slut. Om vi fortsätter i dagens takt behöver vi två jordklot i mitten av seklet.

 

– Vårt beroende av fossil energi är den starkast bidragande orsaken till naturens budgetunderskott. Men det är fullt möjligt att minska vårt fotavtryck, främja ekosystem och biologisk mångfald och byta ut fossil energi mot förnybar. Det handlar om politisk vilja och att starta omställningen mot ett resurseffektivt och hållbart samhälle, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Bakom Overshoot Day står organisationen Global Footprint Network med säte i Kalifornien och som samarbetar med WWF. Varje år beräknar forskarna vilken belastning som mänsklighetens konsumtion utgör för naturen – allt från vår odling av mat till våra koldioxidutsläpp.  Beräkningarna för 2011 visar att vi använder resurser i en takt som skulle motsvara den biologiska kapaciteten för 1,2 till 1,5 planeter.

Overshoot Day är en varningsklocka till beslutsfattarna att agera nu.

– Särskilt de rika länderna har ett ansvar att driva på för en global omställning. Om alla skulle leva som svenskarna skulle vi behöva drygt tre jordklot och om den amerikanska infrastrukturen och livsstilen spred sig globalt skulle vi behöva nästan fem jordklot. Men vi har bara en planet. Om vi vill få en ekonomisk utveckling som håller i längden måste vi få lösningar som verkligen fungerar och leder till en resurs- och energieffektiv produktion och konsumtion, säger Carina Borgström-Hansson, projektledare för ekologiska fotavtryck på WWF.

Orsaken till att Overshoot Day inträffar senare i år jämfört med 2010 beror bland annat på att nya forskningsmetoder använts, bland annat satellitbilder. Det ekologiska fotavtrycket är detsamma men forskarna har uppvärderat jordens biologiska produktionskapacitet. Om samma metod använts 2010 skulle datumet varit 1 oktober. Utvecklingen pekar på att Overshoot Day i snitt inträffar tre dagar tidigare för varje år som går.

 

Hur många planeter lever vi på?

Sverige: 3, 3 planeter
USA: 4,5 planeter
Peru: 0,8 planeter
Indien: 0,5 planeter
Malawi: 0,4 planeter

 

 

För frågor, kontakta:

Carin Borgström-Hansson, expert ekologiska fotavtryck WWF, 0708-855 185
Stefan Henningsson, klimatchef WWF, 070-579 92 91
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

 

 

 

Senast uppdaterad 2011-09-26

 

 

 

Fakta och bakgrund:

Under en stor del av mänsklighetens historia har vår användning av naturens ekosystemtjänster för att producera mat och andra produkter och att utvinna energi, skett i en takt som planeten kunde matcha. Men på 70-talet nåddes en kritisk tröskel på global nivå. Konsumtionen av naturresurser översteg jordens förnyelsebara förmåga. Vi började bygga upp en ekologisk skuld. Ju längre tid vi överskrider jordens kapacitet – till exempel genom att fiska ur haven snabbare än bestånden växer och pumpa ut koldioxid i atmosfären snabbare än den absorberas – ju större är risken. Klimatförändringar och prischocker för råvaror och livsmedel är några av tecknen på att vi lever över våra tillgångar.