Sverige i topp i global rankning av miljöinnovationer

2012-02-27

Sverige hamnar i toppskiktet i en ny global rankning av hur bra olika länder är på att främja miljöinnovation.  Bäst i världen är Danmark, följt av Israel, Sverige, Finland och USA. Det visar en ny rapport av WWF och Cleantech Group.

– Att främja nyföretagande och tillväxtföretag med miljöinnovationer kommer att bli allt viktigare för ländernas konkurrenskraft på den internationella arenan, säger Stefan Henningson, klimatexpert på WWF.

Den nya rapporten Coming Clean: The Global Cleantech Innovation Index 2012 rankar länderna som har de bästa och sämsta förutsättningarna för att främja miljöinnovationer.

Med hjälp av 15 kriterier – som kopplas till hur miljöinnovationer uppstår, kommersialiseras och växer – har 38 länder utvärderats i relation till deras BNP. Det är första gången på global nivå som kriterier om allmän innovationsförmåga, entreprenörskap, patent, privata investeringar i olika skeden samkörs med krav på klimatpolicy, förnybar energi och antal gröna jobb. Resultatet visar på ländernas nuvarande förutsättningar att vara med i utvecklingen av miljöinnovationer de kommande 10 åren.

USA rankas femma och leder satsningen på innovativ miljöteknik på många områden. Landet har den största offentliga budgeten för forskning och utveckling på området, störst antal nystartade miljöteknikföretag och investerare samt störst tillgång till riskkapital.

De fyra topprankade länderna – Danmark, Israel, Sverige och Finland – är länder med små ekonomier som är bas för mycket innovativ miljöteknik men har svårt med övergången till tillväxtföretag. Det krävs nya grepp och samarbete med de stora ekonomierna för att kompensera bristen på finansiering och stora hemmamarknader. Trots den framskjutna positionen tappar Sverige mark mot omgivningen när det gäller miljöteknikens tillväxt i ekonomin.

– Effektiva och förnybara lösningar är avgörande i kampen mot den globala uppvärmningen. Att skala upp miljöteknik är Sverige akilleshäl. Inför regeringens forsknings- och innovationsproposition krävs satsningar på att få ut innovationer på marknaden som kan växa och lösa miljöproblem, säger Stefan Henningsson.
 
Kina är bäst i världen på detta och därmed viktig strategisk samarbetspartner för många länder som vill växa inom miljöteknikområdet.

WWF anser att det är oroväckande att Sverige minskat sina ambitioner att gå över mot ett lågenergisamhälle. Ambitionerna att effektivisera är för låga. Det märks inte minst i regeringens oambitiösa förslag när det gäller att bygga energisnåla hus och passivhus.  Det försämrar förutsättningarna för de som ligger i framkant inom den globala miljötekniksektorn. 

Nordamerika och norra Europa har enligt indexet det starkaste innovationsklimatet för miljöteknik.  Men flera asiatiska länder är starka på att skala upp miljötekniklösningar och kommersialisera dessa till snabb tillväxt, säger Stefan Henningsson.

Indien kommer på 12:e plats och Kina på 13:e plats i rankingen. Deras starkaste sidor är att de är duktiga på miljöteknikproduktion och kommersialisering. Kina har också haft hälften av världens alla börsintroduktioner när det gäller miljöteknik sedan 2009 vilket betyder att de får in stora mängder kapital i sektorn.
 

Mer om Cleantech Group: www.cleantech.com


För frågor:
Stefan Henningsson, klimatexpert, WWF, 070-579 92 91
Marie von Zeipel, pressansvarig, WWF, 070-629 10 77
Whitney Bennett Michael, Senior Director of Marketing, Cleantech Group,
media-services@cleantech.com, +1 415 233-9711
Vince Knowles, Senior Analyst|Research & Advisory|Cleantech Group Europe ,
+44 (0)20 7164 2196 vince.knowles@cleantech.com

Senast uppdaterad 2012-02-27

 

Läs rapporten