Nu är Overshoot Day här

2013-08-20

Idag den 20 augusti är det Overshoot day – dagen då mänskligheten konsumerat upp naturens budget för i år. Om vi fortsätter i nuvarande takt behöver vi två jordklot redan 2030.  Användningen av fossila bränslen är den starkast bidragande orsaken till överkonsumtionen.

 

– Det kan låta heldeppigt, men trenden går att vända. Med politisk vilja kan vi minska fotavtrycket och starta omställningen mot ett resurseffektivt och hållbart samhälle, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Under resten av årets fyra månader kommer vi att knapra på naturkapitalet, tära på fiskbestånden och lagra mer koldioxid i atmosfären när vi fortsätter konsumera resurser och producera utsläpp.
 
Mer än 50 procent av mänsklighetens ekologiska fotavtryck består av koldioxidutsläpp som planeten inte klarar av att absorbera. Resurstrycket bidrar också till att skogarna och fiskbestånden krymper, markförstöringen fortsätter, färskvattenresurserna minskar – och att den biologiska mångfalden bryts ned.

– Naturen är grunden för vår välfärd och vårt välstånd – men vi förbrukar på tok för mycket ändliga resurser. WWFs rapport Living Planet Report visar tydligt att våra krav överstiger planetens förmåga att leverera. För en ren och hälsosam framtid för våra barn och barnbarn måste vi bevara och bättra förvalta resurserna, säger Carina Borgström-Hansson, expert på ekologiska fotavtryck på WWF.

Genom att byta till rena, förnybara energikällor som sol och vind slipper vi förorenande utsläpp som sliter på hav och skogar och smutsar ner luften – och om vi väljer MSC-märkt fisk (Marine Stewardship Council) och FSC-certifierat trä (Forest Stewardship Council) bidrar vi till att produkterna kommer från väl förvaltade källor.
 

För frågor:

Carina Borgström-Hansson, expert ekologiska fotavtryck WWF, 0708-855 185
Stefan Henningsson, klimatchef WWF, 070-579 92 91
Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, 0705-654 515

Senast uppdaterad 2013-10-15

 

 

Pressbilder


Planeten Jorden. Foto: NASA / WWF

Ladda ner bilden


Skogsavverkning, Kamerun. Foto: Brent Stirton / Getty Images / WWF
Ladda ner bilden

 

Fakta:

Bakom Overshoot Day står organisationen Global Footprint Network med säte i Kalifornien och som samarbetar med WWF. Varje år beräknar forskarna konsumtionens belastning på naturen. Under större delen av historien har naturens resurser använts för att bygga städer och vägar, odla mat och absorbera koldioxid i en takt som rymts inom jordens budget. I början av 1960-talet användes cirka tvåtredjedelar av resurserna och länderna hade ekologiska reserver. Men i mitten av 1970-talet bröts en kritisk gräns. 1987 inträffade Overshoot Day 19 december och 2012 var det den 22 augusti.