Glaciär. Foto: Sindre Kinneröd / WWF-Canon

 

 

Ny rapport avslöjar: Vårt sparande orsakar lika stora klimatutsläpp som hela Sverige

2014-06-30
Mångmiljardbelopp av svenska folkets sparkapital investeras i bolag som orsakar stora koldioxidutsläpp både utomlands och på hemmaplan. Det svenska sparandet bidrar till 53 miljoner ton globala koldioxidutsläpp per år, vilket nästan är lika mycket som Sveriges utsläpp på 55,7 miljoner ton 2013. Det visar en ny rapport från revisions- och konsultföretaget PwC som gjorts på uppdrag av WWF.


FN:s klimatpanel IPCC konstaterar i sin senaste rapport från april 2013 att det krävs stora förändringar i världens investeringsflöden om koldioxidutsläppen ska kunna minskas kraftigt. PwC:s granskning visar att 370 miljarder kronor av vårt sparande investeras i energisektorn genom banker, fond- och försäkringsbolag.

– Koldioxidutsläppen fortsätter att öka genom ohållbara investeringar i fossila bränslen. Finanssektorn måste börja klimatsäkra sina investeringar och vi som sparare börja ställa krav, så att en märkbar omställning kan påbörjas före 2020, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Rapporten Swedish Capital Allocated to Global Energy Investments visar att en knapp tiondel (9 procent) av vårt sparkapital är investerat i företag som jobbar med utvinning, produktion och distribution av energi – främst kol, olja och gas. 250 av 501 svenska fonder har investerat i minst ett av världens 200 mest koldioxidintensiva börsbolag.

Förutom våra egna årliga koldioxidutsläpp på 10,6 ton från bilen, biffen och bostaden bidrar vårt sparande på börsen med ytterligare cirka 8 ton per person och år. Dessutom tillkommer en andel i fossila reserver på omkring 753 ton i framtida utsläpp om de utvinns.

– Om vi ska stanna under två graders global uppvärmning måste våra koldioxidutsläpp hålla sig under 80 ton per person över en livstid – i dagsläget bidrar enbart vårt sparande på börsen med 490 ton koldioxid per person och dessutom till fortsatt sökande efter ännu mer kol, olja och gas att utvinna, säger Magnus Emfel, rådgivare inom klimat & hållbar ekonomi på WWF.
 
Rapporten pekar på att kapitalägarna vet och frågar för lite om investeringarnas långsiktiga klimatpåverkan.  Placeringsregler om risknivåer och kapitaltäckningskrav styr också mot fossilintensiva börsbolag. Förvaltare saknar ofta tillräcklig kunskap om kopplingen mellan kapital och klimat.

– Vi vill öka insikten om kapitalets klimatpåverkan. Lagstiftare, finanssektorn och privata sparare behöver samverka för att styra om de stora finansiella flöden som nu låser in oss på en kurs mot katastrofala klimatförändringar, säger Magnus Emfel.

WWF och flera andra organisationer har tidigare krävt att riksdagen skapar ett regelverk som gör att AP-fondernas investeringar sker med respekt för miljö och mänskliga rättigheter. Pensionsgruppen, som består av riksdagsledamöter från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, diskuterar just nu regelverk och hållbarhetsriktlinjer för AP-fonderas investeringar.

Fakta:
WWF arrangerar 3 juli i Almedalen ett seminarium utifrån två nya rapporter: Swedish Capital Allocated to Global Energy Investments gjord av PwC på uppdrag av WWF och Pushing the Planet to Retirement – the Swedish National Pension Funds and Biodiversity Loss gjord av Fair Trade Center med finansiering från WWF – se www.wwf.se/almedalen

För frågor, kontakta:
Magnus Emfel, rådgivare klimat & hållbar ekonomi WWF, 070-541 98 02
Stefan Henningsson, klimatexpert WWF, 070-579 92 91
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

Senast uppdaterad 2015-03-11

Ladda ner rapporterna

Ny rapport gjord av PwC på uppdrag av WWF: Swedish Capital Allocated to Global Energy Investments.

Ladda ner hela rapporten
 

WWF-sammanfattning baserad på PwCs rapport: Du äger! Svenska investeringar i energisektorn och kapitalets klimatpåverkan.

Ladda ner hela rapporten

Listor: Svenska fonder MED och UTAN direkta placeringar i de 200 bolag som har världens största listade fossila reserver

Som ett bidrag till att göra det enklare för privata sparare att placera mer klimatsmart har vi låtit granska svenska fonders innehav i världens största listade fossila kol-, olje- och gasreserver och presenterar två listor på resultatet: fonder med och utan dessa innehav.

Därmed är det nu enklarare för alla att kontakta banken, försäkringsbolaget eller pensionsmyndigheten och byta sitt sparande till en fond som inte har innehav i de bolag vars tillgångar vi ej får släppa ut om vi skall klara oss under två graders global uppvärmning.

Lista på svenska fonder MED placeringar direkt i bolag med världens största listade fossila kol, olja och gasreserver 

Lista på svenska fonder UTAN placeringar direkt i bolag med världens största listade fossila kol, olja och gasreserver 

Analysen är framtagen av Fondout (i dialog med Världsnaturfonden WWF) och fokuserar enbart på placeringar i CT200-företagen. Andra sociala och miljömässiga aspekter av fondernas placeringar beaktas inte inom ramen för just denna analys.

Ladda ner pressbilder