Elefanter. Foto: Martin Harvey / WWF

 

 

Afrikanska stater kraftsamlar mot tjuvjakten

2015-11-27

Den ökade tjuvjakten på elefant och noshörning i södra Afrika har fått en rad afrikanska stater att gå samman med en ny strategi i kampen mot den illegala jakten.

 

Beslutet togs under ett ministermöte i Botswana i början av november. Den omfattande brottsbekämpnings- och antitjuvjaktsstrategin (Law Enforcement and Anti-Poaching Strategy, LEAP) som gäller från 2016 till 2021 signalerar starten på en mer samlad och samordnad strategi för att stoppa tjuvjakt och illegal handel med utrotningshotade arter.

 

– De afrikanska ledarna visar nu prov på handlingskraft. Den nya strategin ger ett enormt lyft i arbetet med att få bort så kallad artkriminalitet, som inte bara hotar många arter utan även säkerhet och hållbar utveckling i regionen, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

 

Den nya handlingsplanen och strategin omfattar fem prioriterade områden; att stärka lagstiftning och rättsliga processer, att öka samhällsengagemanget i naturresurs¬förvalt-ningen, att främja en hållbar handel och användning av naturresurser samt att förbättra skyddet för djuren i fält. De samlade riktlinjerna uppmanar också medlemsstaterna att etablera arbetsgrupper för att samordna arbetet mot tjuvjakt på hotade arter på nationell nivå.

 

– Den katastrofala kollapsen bland elefanterna i Tanzania och den ständigt ökade tjuvjakten på noshörning i Sydafrika visar hur viktigt det är att länderna enas kring den nya strategin. Det har hittills varit alltför lätt för tjuvskyttar och smugglare att agera i södra Afrika. Med den här strategin blir det betydligt svårare, säger Mats Forslund, expert på handel med hotade arter hos Världsnaturfonden WWF.

 

För frågor, vänligen kontakta

Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF, 0705-65 45 15

Mats Forslund, expert handel med vilda djur och växter Världsnaturfonden WWF,
070-399 81 63, mats.forslund@wwf.se

Annika Dellensjö, presskontakt WWF, 08-546 575 00, annika.dellensjo@wwf.se

 

Kort fakta

Utvecklingen av strategin finansierades av den tyska regeringen och GIZ, och organiserades av WWF. WWF och TRAFFIC startade Wildlife Crime Initiative 2014 efter den gemensamma kampanjen mot illegal handel med hotade djur som lanserades under 2012 och resulterade i beslut och agerande på hög politisk nivå.

 

WWF är en av världens största och mest respekterade naturvårdsorganisationer med över 5 miljoner supportrar och ett globalt nätverk i över 100 länder. WWF s uppdrag är att stoppa förstörelsen av jordens naturliga miljö och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att bevara världens biologiska mångfald, använda förnybara naturresurser på ett hållbart sätt och arbeta för att minska föroreningar och ohållbar konsumtion.

Senast uppdaterad 2016-01-28

Pressbilder


Elfenben som beslagtagits i Zambia. Foto: Meg Gawler / WWF

Ladda ner bilden högupplöst

 


Det finns omkring 20 000 trubbnoshörningar. Noshörningen tjuvjagas för sitt horn som betingar ett mycket högt pris på den illegala marknaden i Asien.
Foto: Naturepl.com / Mark Carwardine / WWF
Ladda ner bilden högupplöst


Afrikansk savannelefant i Tanzania. Elefanterna jagas för sina betar som snidas till elfenbensföremål och säljs dyrt.
Foto: Deborah Gainer / WWF US
Ladda ner bilden högupplöst