Glaciär. Foto: Sindre Kinneröd / WWF-Canon

 

 

Nytt globalt klimatavtal viktig milstolpe - men nu krävs snabba åtgärder

2015-12-12
Efter två veckors intensiva förhandlingar i Paris har FN nu tagit beslut om ett nytt globalt klimatavtal som undertecknats av regeringschefer från hela världen. Överenskommelsen lägger grunden till ett långsiktigt arbete för att bekämpa klimatförändringarna, men mycket mer behövs för att säkra en väg som begränsar uppvärmningen till väl under 2 °C.
 


Klimatavtalet som togs fram i Paris idag kommer att träda i kraft år 2020, men för att möta det globala målet om att begränsa uppvärmningen till väl under 2 °C, måste utsläppen nå sin topp före år 2020 och därefter kraftigt minska. Med de nuvarande löftena uppnås bara hälften av de utsläppsminskningar som krävs.

 

WWF anser att det nya avtalet kontinuerligt måste stärkas. Världens regeringar kommer att behöva leverera åtgärder på alla nivåer för att stänga utsläppsgapet, finansiera energiomställningen och skydda dem som är mest utsatta. Dessutom bör finansiering av klimatanpassningen och ökade utsläppsminskningar vara de första stegen som tas efter Paris.

– Parisavtalet är glädjande och en viktig milstolpe. Vi har gjort framsteg men jobbet är inte avslutat. Det vi behöver se nu är att varje land stärker sina ambitioner för utsläppsminskningar till år 2025 och 2030 – annars missar vi det långsiktiga målet, säger Världsnaturfonden WWFs klimatexpert Stefan Henningsson.

– Mycket tyder på att klimatavtalet är en vändpunkt och början på slutet för den fossila eran. Men om det kommer att gå tillräckligt fort, hur övergången till ett fossilfritt samhälle ska finansieras och hur de fattiga som redan drabbas av klimatförändringarna kan skyddas är stora frågetecken.

– För första gången har omdirigering av finansiella flöden för att sänka utsläpp och anpassa oss till klimatförändringarna kommit in som en specifik övergripande målsättning i ett globalt klimatavtal, säger Stefan Henningsson.

– Nu är det viktigt att storföretag, entreprenörer, städer, investerare och civilsamhället agerar tillsammans för klimatet, för att hjälpa världens ledare att leverera på det historiska löfte som gavs till våra framtida generationer i Paris idag. Den resan måste börja långt före år 2020 då huvuddelen av det nya globala klimatavtalet träder i kraft, avslutar Stefan Henningsson.
För mer information, kontakta:

Stefan Henningsson, klimatexpert, Världsnaturfonden WWF
Tfn: +46 (0)70- 579 92 91
stefan.henningsson@wwf.se

Barbara Evaeus, ansvarig klimatkommunikation, Världsnaturfonden WWF
Tel: +46 (0)70-393 90 30
barbara.evaeus@wwf.se

Senast uppdaterad 2015-12-14