Glädjande delseger om Ojnareskogen

2017-06-29
– Ett glädjande besked och en delseger för miljön. Så kommenterar WWF dagens besked från Högsta förvaltningsdomstolen om att regeringen inte brutit mot lagen när den velat göra Ojnareskogen på Gotland till ett Natura 2000-område.


Turerna kring den omstridda Ojnareskogen, som är en artrik mosaik av hällmarksskogar, sjöar och våtmarker, har varit många. Regeringens planer för ökat skydd 2015 överklagades av företagen Nordkalk och SMA mineral. Förra året beslöt Högsta förvaltningsdomstolen att regeringens beslut skulle prövas i domstol.
 
Ojnareskogen på norra Gotland utsågs 2013 till en Svensk pärla av WWF på grund av dess höga naturvärden och betydelse som dricksvattentäkt. Hela området har av Naturvårdsverket föreslagits bli en framtida nationalpark förutsatt att kalkbrytningen inte genomförs.
 
Dagens besked innebär att processen med att göra Ojnareskogen till Natura 2000-område kan gå vidare. EU är den part som formellt tar beslutet eftersom det är ett europeiskt regelverk.
 
– Vi välkomnar Högsta förvaltningsdomstolens besked. Det är hoppfullt att processen med att få Ojnareskogen med Bästeträsk till ett Natura 2000-område nu kan gå vidare till EU. Vi hoppas självfallet på ett positivt beslut, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

 

För mer information, kontakta:

Peter Westman, naturvårdschef WWF, 076 837 80 59
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77, marie.vonzeipel@wwf.se

Senast uppdaterad 2017-06-30

 

Pressbild Ojnareskogen

Ojnareskogen på norra Gotland. Foto: Lisa Wanneby
Ojnareskogen på norra Gotland. Foto: Lisa Wanneby

Ladda ner högupplöst bild