Selous

WWF varnar: Planerad kraftverksdamm i Selous kan göra oåterkallelig skada

2017-07-05
Samtidigt som den massiva tjuvjakten på elefant och noshörning i ett av världens största naturreservat Selous i Tanzania minskat något, utsätts nu naturreservatet för nya typer av hot från tung industriell aktivitet. Det senaste är att Tanzanias regering planerar ett storskaligt vattenkraftverk i naturreservatet.

 

 - Den kraftverksdamm som planeras vid Steigler’s Gorge i hjärtat av Selous skulle med största säkerhet åsamka oåterkallelig skada för en av Afrikas allra sista vildmarker. Dammen riskerar att skada de globalt viktiga populationerna av elefant, lejon och noshörning i Selous och skulle även drabba den fattiga lokalbefolkningen som bor runt området, säger Allan Carlsson, Afrikaexpert, WWF.


Det planerade projektet utgör inte bara ett enormt hot mot värdefull natur, det riskerar också försörjningen för 200 000 människor i området, enligt en ny rapport som släpps i början på juli, gjord på uppdrag av WWF. Dammen som riskerar att förstöra det värdefulla Ramsarskyddade våtmarksområdet Rufiji-Mafia-Kilwa skulle få flera direkta negativa effekter på naturvärden och turism såväl som för människor som bor i området och är beroende av fiske för sin försörjning.
Trots att International Union for Conservation of Nature (IUCN) konstaterar i sin ”2017 Selous mission report”  att kraftverksprojektet är förkastligt och ber Tanzanias regering att överge planerna på dammen, meddelande regeringen förra veckan att de kommer att gå vidare med kraftverksplanerna.


WWF uppmanar regeringen i Tanzania att säkerställa att existerande juridiska processer följs korrekt och ber dem att istället utreda alternativa energikällor. Tanzanias regering måste göra en Strategic Environmental Assessment för att få översikt på alla möjliga risker, innan man fattar ett slutligt beslut fattas gällande dammprojektet vid Stiegler’s Gorge.


- WWF är emot byggande av infrastruktur i världsarv, särskilt när det finns risk att förstöra viktiga naturvärden.. Regeringen menar att dammen och reservoaren endast täcker 3 procent av Selous. Men i verkligheten skulle bygget få konsekvenser för ett betydligt större område på runt 1,200km2. 200 000 människor är direkt beroende av den mat som floden ger nedströms. Andra konsekvenser är exempelvis att dammbygget skulle skära av viktiga vandringsleder för djur och att det skulle bli svårare att kontrollera illegalt fiske i reservoaren, säger Dr Amani Ngusaru, WWF Tanzania Country Director.

 

Ladda ner rapporten:

The report, True Cost of Power: The facts and risks of building Stiegler’s Gorge hydropower dam in Selous Game Reserve, Tanzania, is available upon request.
 

Fakta: WWF driver en kampanj till stöd för Selous och dess elefanter, bufflar, flodhästar och lejon. Området är under stark press från både tjuvjakt och industri-exploatering. 90 procent av elefanterna har försvunnit på 40 år och bara 50 spetsnoshörningar finns kvar. WWF stöttar med smarta plan, utrustning för parkvakterna, utbildar bybor och hjälper lokalbefolkningen att odla grödor som ger bättre avkastning. Selous är utsett till ett världsarv av FN-organet Unesco

 

Läs mer om hoten mot Selous

Lyssna på WWFs podd om Selous

 

För frågor, kontakta:

Allan Carlson, Afrikaexpert WWF, 070-220 38 11

Erika Reje, pressansvarig WWF, 08 - 546 575 00

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-07-05

 

Pressbilder

 

Stiegler’s Gorge och Rufiji floden i Selous naturreservat, Tanzania

Foto: Greg Armfield / WWF

Ladda ner bilden högupplöst
 

George Athanus har jobbat som parkvakt sedan 1978. Foto: Greg Armfield / WWF

George Athanus har jobbat som parkvakt i Selous sedan 1978.
Foto: Greg Armfield / WWF

Ladda ner bilden högupplöst 

 

Lejon i Selous. Foto: Florian Schulz / WWF

Lejon i Selous.
Foto: Florian Schulz / WWF

Ladda ner bilden högupplöst 

 

Elefanter. Foto: WWF

Elefanter. Foto: WWF

Ladda ner bilden högupplöst 

 

En av afrikas största stammar med vildhund finns i Selous

En av afrikas största stammar med vildhund finns i Selous

Ladda ner bilden högupplöst