tiger  National Geographic Stock Michael Nichols WWF

 

 

Många skyddade områden riskerar att förlora vilda tigrar

2018-03-01

En ny rapport som granskat ett hundratal områden där cirka 70 procent av världens vilda tigrar lever, oroar världens tigerforskare. Den visar att bara 13 procent av de undersökta områdena uppfyller de globala krav som tagits fram. Sydostasiens tigrar har sämst skydd och antalet vilda tigrar har minskat dramatiskt under det senaste decenniet. Ett mer effektivt skydd finns i Indien och Ryssland.


 

Grundläggande insatser som att bekämpa tjuvjakt, engagera lokala samhällen och hantera konflikter mellan människor och vilda djur är eftersatta, visar rapporten. Däremot fungerar skyddet i de flesta nationalparker och reservat i Indien och Ryssland, liksom i Nepal och Bhutan. Där har länderna satsat pengar och resurser på tigrarna.

—En effektiv förvaltning och långsiktiga investeringar i tigerskyddsområdena krävs om vi ska bevara tigararna i framtiden. Det är ett ansvar som måste axlas av tigerländernas regeringar. För att stödja återhämtningen av antalet vilda tigrar, speciellt i Sydostasien behövs finansiering, säger Ola Jennersten, tigerexpert på WWF.

Trots att tjuvjägare är ett av de största hoten mot vilda tigrar, har 85 procent av de undersökta områdena inte tillräckligt med personal för att genomföra effektiv patrullering. Dessutom har hela 61 procent av områdena i Sydostasien för lite aktiviteter för att bekämpa tjuvjägare.

Otillräcklig finansiering från regeringarna i Sydostasien har framförts som en orsak till bristande förvaltning. Medan 86 procent av områdena i södra Asien, Ryssland och Kina har stabil finansiering  är det bara 35 procent av områdena i Sydostasien som kan matcha det förhållandet.

Om tigerländernas regeringar inte åtar sig att göra långsiktiga investeringar för att skydda tigområdena, kommer de senaste decenniernas katastrofala nedgång att fortsätta, menar WWF.

CA|TS’ undersökning är en viktig påminnelse om behovet av att säkra skyddade områden för världens vilda tigrar och engagera de lokala samhällena för att både skydda och bidra till en återhämtning av denna majestätiska art.

— Resultaten av den här undersökning ger länderna ett viktigt underlag för att nå att målet att dubbla de vilda tigrarna till 2022, något som gagnar både djur, natur, miljö och människor, säger Ola Jennersten.
 

 

Fakta:

CA|TS - Conservation Assured Tiger Standards - är ett ackrediteringssystem som är utformat för att mäta och förbättra förvaltningen av tigerskyddsområden. Det drivs av CA|TS-partnerskapet, som består av regeringar, mellanstatliga organ, bevarandeorganisationer och andra institutioner, inklusive: Equilibrium Research, Freeland Foundation, Global Wildlife Conservation, Global Tiger Forum, IUCN, Panthera, Smithsonian Institution, FNs utvecklingsprogram UNDP, World Commission on Protected Areas (WCPA), WildTeam och WWF som är värd för CA|TS sekretariat.
Undersökningen "Safe Havens for Wild Tigers: A Rapid Assessment of Management Effectiveness against Conservation Assured Tiger Standards", är den första översikt som gjorts när det gäller effektiviteten av förvaltning av skyddade tigerområden i Asien.
 
För mer information om CA|TS, besök: www.conservationassured.org

 

För frågor, kontakta:

Ola Jennersten, naturvårdsexpert WWF, 070-555 14 02, ola.jennersten@wwf.se

Louise Carlsson, naturvårdsexpert WWF, 070- 603 84 64, louise.carlsson@wwf.se

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77, marie.vonZeipel@wwf.se

Senast uppdaterad 2018-03-02

Rapport:
Safe Havens for Wild Tigers

Rapport - Safe Havens for Wild Tigers: A Rapid Assessment of Management Effectiveness against Conservation Assured Tiger Standards
Undersökningen ”Safe Havens for Wild Tigers: A Rapid Assessment of Management Effectiveness against Conservation Assured Tiger Standards”, är den första översikten som gjorts när det gäller att mäta hur effektivt förvaltade tigerområdena i Asien är.

Ladda ner rapporten 

Pressbilder

Bengalisk tiger. Foto: Francois Savigny / WWF

Bengalisk tiger.

Foto: Francois Savigny / WWF

Ladda ner bilden högupplöst

 

Bengalisk tiger. Foto: Andrew Parkinson / WWF

Bengalisk tiger.
Foto: Andrew Parkinson / WWF

Ladda ner bilden högupplöst