Tolv nordiska innovationer nominerade till
WWFs globala klimatutmärkelse

2018-04-25

En innovation som kan ge hjälpvind för mer än 25 000 lastfartyg. Ett nytt koncept för att hitta tomma parkeringsplatser genom sensorteknologi och ett sätt att vinna energi genom att ta tillvara på varmluften från restaurangköken. Det är några av de tolv nordiska klimatinnovationer som precis nått marknaden och är nominerade till WWFs utmärkelse Climate Solver 2018.

Climate Solver startade i Sverige 2008 och utser nu även smarta lösningar i Kina, Indien och Sydafrika. Syftet är att uppmärksamma innovationer som kan göra stor klimatnytta i världen och samtidigt växa och ge exportintäkter och tillväxt. Sedan 2016 delas priset ut i samtliga nordiska länder och det sker i samarbete med Nordic Cleantech Open som är Nordens mest omfattande årliga genomgång av miljöteknikbolag i tidigt utvecklingsskede.


–  Det som behövs nu är att företag, investerare, städer och länder tar fram vetenskapligt baserade klimatmål, och sedan aktivt söker investeringar för att leva upp till dem. Då skapas efterfrågan för det viktiga utbud av innovationer med stor klimatnytta som vi vill lyfta fram inom Climate Solver, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF.

För att få utmärkelsen Climate Solver måste innovation komma in bland de 25 bästa i Nordic Cleantech Open genom ett gediget team, bra teknikhöjd och stor marknadspotential. Dessutom måste den vara i ett tidigt kommersiellt skede och den potentiella klimatnyttan verifieras av WWF att vara bland den största i den nordiska startup kretsen just nu. Vinnarna utses den 15 maj och finns med i programmet för det globala energiministermötet Mission Innovation i Malmö veckan därpå. De ges då möjlighet att presentera sina innovationer inför en mängd internationella beslutsfattare.


 –  De tolv nominerade företagen i år är en kombination av digitalisering, teknik, systemtänkande och nya affärsmodeller. De verkar inom industrier med stora utsläpp, exempelvis transport, bygg, mat och industriell tillverkning. Flera av dom har stor energi- och resursbesparingspotential, säger Stefan Henningsson, WWFs seniora rådgivare inom klimatinnovationer.

WWF uppmuntrar alla organisationer som jobbar med forskning, utveckling och innovationsfrämjande att prioritera projekt med integrerad klimatnytta.

 –  Verktyg för detta finns och är till för att användas. En mängd innovationer med stor potential måste komma igång snabbt för att vi ska klara av klimatutmaningen, fortsätter Stefan Henningsson. 

 

Några av de nominerade:

Norsepowers produkt är en av världens mest praktiska och effektiva lösning som kan ge hjälpvind för mer än 25 000 lastfartyg. Norsepower kan generera upp till 30 procent bränslebesparing. Företagets mål är att omvandla vindenergi för hela världens fraktfartyg.

Apparkingspot är ett nytt koncept för uthyrning och delning av parkeringsplatser så onödig bilkörning i jakt på parkering minimeras. Sensorer hittar de tomma parkeringsplatserna genom sensorteknologi som går rakt in i appen.

Enjay som tar vara på varmluften från restaurangkök. En effektiv energiåtervinningsenhet som klarar den tuffa restaurangmiljön med mycket fett och sot.

Smart plants kan hjälpa företag att avsevärt minska sin energiförbrukning, öka sin produktion och spara tid. Smart plants kan användas exempelvis för att optimera energiförbrukningen i kommersiella byggnad och ge ägarna fjärråtkomst till deras data.

Fourdegs lösning förbättrar energieffektiviteten i byggnader. Besparingarna motsvarar
15-30% av energianvändningen samtidigt som komforten förbättras. Fourdeg kan säkerställa temperaturen i varje rum vilket värmeväxlare ej klarar av.

 

De tolv nominerade i Norden:

Altered Stockholm AB Sverige
Apparkingspot Nordic AB Sverige
Enjay AB Sverige
Parking Energy Ltd Finland
Smart plants Norge
Fourdeg Finland
Norsepower Finland
Againity Sverige
Trifilon Sverige
Sani Mebrane Danmark
Heimdall Power Norge
Leanheat Oy

 

För frågor, kontakta:

Stefan Henningsson, senior rådgivare klimat, energi & innovation och globalt ansvarig för Climate Solver på WWF, på 070-579 92 91, stefan.henningsson@wwf.se

Nina Schmieder pressekreterare WWF, 0735-862622, 08-546 575 00
press@wwf.se 

 

Climate Solver vore inte möjligt att genomföra utan stöd från Postkodlotteriet och Dustin.

Senast uppdaterad 2018-04-25

 

Pressbilder Climate Solver 2018

Foto: Birgit Leistmann-Walsh

Håkan Wirtén, Generalsekreterare

Foto: Birgit Leistmann-Walsh

Ladda ner högupplöst 

 

Foto: WWF

Klimatinnovationer, Stefan Henningsson

Foto: Birgit Leistmann-Walsh

Ladda ner högupplöst


Trifilon

 

Svenska Trifilon tillverkar ett lättviktsmaterial av hampa som kan ersätta plast i exempelvis bilkarosser och förpackningsmaterial och som kan användas direkt i befintlig produktion utan behov av specialutrustning. Genom att de sänker vikten på fordon men med samma eller bättre hållfasthet så minskar bränsleanvändningen. Att ersätta plast med biomaterial är positivt av många skäl.

 

Trifilon tillverkar ett lättviktsmaterial av hampa som kan ersätta plast i exempelvis bilkarosser och förpackningsmaterial och som kan användas direkt i befintlig produktion utan behov av specialutrustning. Genom att de sänker vikten på fordon men med samma eller bättre hållfasthet så minskar bränsleanvändningen. Att ersätta plast med biomaterial är positivt av många skäl. Foto: Trifilon

Ladda ner bilden högupplöst

 

Trifilon tillverkar ett lättviktsmaterial av hampa som kan ersätta plast i exempelvis bilkarosser och förpackningsmaterial och som kan användas direkt i befintlig produktion utan behov av specialutrustning. Genom att de sänker vikten på fordon men med samma eller bättre hållfasthet så minskar bränsleanvändningen. Att ersätta plast med biomaterial är positivt av många skäl. Foto: Trifilon

Ladda ner bilden högupplöst