Gammelskog. Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe

 

 

Världsnaturfonden kommenterar regeringens skogsprogram

2018-05-18

Världsnaturfonden WWF anser att krafttag behöver tas för att stärka den biologiska mångfalden i skogen.  Regeringens nya samlade skogspolitik, som presenterades i dag, kommer knappast åstadkomma detta, menar WWF.  Samtidigt välkomnar organisationen den utlovade inventeringen av särskilt värdefull skog, som nu ska sjösättas för hela Sverige.

 

Regeringen presenterade i dag ett nytt samlat skogsprogram och en rad andra förslag som rör skogen. Bland annat aviserade regeringen en översyn av artskyddsregler i skogen och till slut kom det specificerade uppdraget för en nationell nyckelbiotopsinventering.

 – Tyvärr saknas konkreta förslag för att adressera den ökande konflikten i skogen kring produktion och miljö. Förlust av biologisk mångfald är ett minst lika akut och stort hot globalt som klimatförändringarna. Om Sverige vill vara föregångsland bör vi också visa att ett verkligt hållbart skogsbruk är möjligt, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

WWF är oroad över signalerna kring översynen av artskyddslagstiftningen. Lagstiftningen är baserad på viktiga EU-direktiv som är av stor betydelse för bevarande av hotade arter och natur i Europa. Skyddet för biologisk mångfald får inte urholkas utan bör istället förtydligas och integreras bättre i annan lagstiftning.

– Det är en viktig markering att regeringen tydligt slår fast att produktionen ska rymmas inom miljömålen. Vi når inte miljömålen i dag och fler åtgärder behöver sättas in, både för att stärka markägares engagemang och för att skapa ett tydligt regelverk med sanktionsmöjligheter för den som inte följer det. Det saknas i regeringens nya politik, men borde rimligen vara en naturlig del av ett skogsprogram som tar ett helhetsperspektiv, säger Linda Berglund, senior skogsexpert på WWF.

För frågor, kontakta:
Peter Westman, biträdande generalsekreterare WWF, 08-624 74 31
peter.westman@wwf.se
Linda Bergman, senior skogsexpert WWF, tel  08-546 575 04, linda.berglund@wwf.se
Nina Schmieder pressekreterare WWF, 0735-862622, nina.schmieder@wwf.se

Pressbilder:
WWFs talespersoner
Pressbilder skog

Senast uppdaterad 2018-05-18