Samarbete kring blommande zoner gynnar pollinerare

 

2018-07-20

Bee Urban, Hushållningssällskapet och Världsnaturfonden WWF, har tillsammans med intresserade lantbrukare, anlagt totalt 50 hektar blommande zoner på åkrar runt om i Sverige i år. Satsningen ingår i Bee Urbans projekt Blommor för bin.


Under det senaste året har det rapporterats om hur pollinerande insekter minskat i antal i landskap med stor andel åkermark – åkerlandskapet. Dessa pollinerare är mycket viktiga för produktionen av mat och bidrar till att öka skördarna på åkrarna. Att gynna den biologiska mångfalden i form av pollinerare gynnar med andra ord även oss människor.


– Det är glädjande att situationen för pollinerare börjat uppmärksammas, men för att vända trenden för den biologiska mångfalden behöver konkreta åtgärder göras och det samarbete vi formerat bidrar med just det, säger Tobias Nilsson, projektledare för Bee Urbans projekt Blommor för bin.


Tillsammans har Världsnaturfonden WWF, Hushållningssällskapet och Bee Urban etablerat ett samarbete så att lantbrukare kan anlägga blommande zoner i åkerlandskapet för att gynna pollinerande insekter.


– Vi har fått ett enormt gensvar från de lantbrukare vi har haft kontakt med och det är många som vill vara med och anlägga blommande zoner för att gynna pollinerare, säger Line Strand på Hushållningssällskapet.


Totalt har 73 lantbrukare nappat på erbjudandet att mot gratis utsäde för ett halv hektar anlägga så kallad bifodergröda på sina marker. Både ettåriga och fleråriga blandningar har såtts och många lantbrukare har också valt att komplettera med ytterligare frön för ännu mer blommande zoner.


– Tack vare vårt samarbete kommer det i år att anläggas blommande zoner som motsvarar en 9 mil lång och sex meter bred remsa. Det visar att det finns ett stort intresse bland lantbrukare, men också hur viktigt det är med rådgivning och samarbete mellan olika aktörer, säger Jan Wärnbäck naturvård- och jordbruksexpert på WWF.

 

För information, kontakta:

Jan Wärnbäck, expert jordbruksfrågor, mobil 073-654 88 76

press@wwf.se, 08-546 575 00

Senast uppdaterad 2018-07-18

Pressbilder

Före och efter sådd. Foto: Bee Urban

Före och efter sådd. Foto: Bee Urban

Ladda ner högupplöst

 

Åkerhumla på perserklöver. Foto: Jan Wärnbäck / WWF

Åkerhumla på perserklöver. Foto: Jan Wärnbäck / WWF

Ladda ner högupplöst

 

Foto: Hanna Marklund / WWF

Jan Wärnbäck, expert jordbruksfrågor

Ladda ner högupplöst bild