Living Planet Report 2018

 

 

PRESSINBJUDAN TILL SEMINARIUM

Hur mår jorden?
WWF lanserar Living Planet Report 2018

 

2018-10-29

WWF avslöjar i en ny global rapport - Living Planet Report 2018 - tillståndet för vår planet. Rapporten visar hur det går för den biologiska mångfalden och Living Planet Index visar trenden för jordens ryggradsdjur. Det ekologiska fotavtrycket visar mänsklighetens påverkan på naturresurserna genom vår konsumtion.

 

När: Tisdag den 30 oktober kl. 12.00-15.00. Lunch kl 12.00 -12.30
Plats: Andra kammarsalen, Riksdagen, entré Norrbro 1 B, Stockholm

Obligatorisk anmälan till: marianne.magnusson@riksdagen.se

 
MÅNGFALDEN AV LIV PÅ JORDEN MINSKAR drastiskt och forskningen pekar på att vi kan vara på väg mot den sjätte massutdöendet på planeten. Samtidigt ökar trycket på våra naturresurser på grund av oss människor. 

WWFs GLOBALA LIVING PLANET REPORT publiceras vartannat år och tar tempen på hur vår planet mår och visar på åtgärder som krävs för att vända trenden. WWF vill få upp den biologiska mångfalden på den globala politiska agendan likt klimatfrågan.

 

PROGRAM

12:00-12:30 Lunch, vegetarisk wrap utanför ingången till Andrakammarsalen

12.35 Alexander Zackrisson visar bilder och Mona Monsar från WWFs ungdomsråd framför Spoken word

12:40 Kristina Yngwe och Åsa Westlund från Riksdagen hälsar välkommen

12:45 Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, ger bakgrunden till Living Planet Report på temat ”Stoppa utrotningen av världens vilda arter”

12:55 Vicki Lee Wallgren, avdelningschef för Skog och Arter på WWF presenterar Living Planet Report 2018 och läget för biologisk mångfald.

13:30 Torbjörn Ebenhard, forskningsledare på Centrum för biologisk mångfald, SLU, presenterar läget för arterna och hoten mot världens biologiska mångfald

Bikupa, 3-5 min: Hur kan du/jag/vi hjälpa till att vända trenden?

13:55 Sejal Worah, naturvårdschef WWF Indien, berättar om situationen i Indien för vilda arter (på engelska).

14:30 Åsa Westlund från Socialdemokraterna och Kristina Yngwe från Centerpartiet kommenterar rapporten och presenterar sina partiers program för biologisk mångfald. Frågor från moderatorn och publiken

14:50 Håkan Wirtén, WWF, sammanfattar dagen

14:57 Tack från Åsa Westlund och Kristina Yngwe

15:00 Fika


För pressfrågor, kontakta: Marie von Zeipel, senior pressekreterare på WWF,
070-629 10 77, presstelefon 08-546 575 00

Senast uppdaterad 2018-10-29