© WWF-Canon/Fritz PÖLKING

 

 

Remissvar 2008

 

 

Remissyttrande över miljöanalys vid stubbskörd 2008-12-18

 

Remissvar ang Regeringsuppdrag 24(2007) Avgiftssystem

2008-11-10

 

Synpunkter på EU kommissionens förslag:
 ”Regulation laying down obligations of operators who place timber products on the market”
2008-11-24  

 

 ’’Kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur’’

2008-11-10

 

Förvaltning av rovdjur – Världsnaturfondens WWF remissvar
2008-05-30

 

Världsnaturfondens åsikter avseende Klimatberedningens slutbetänkande ”Svensk klimatpolitik” (SOU 2008:24)
Remissvar  från WWF Juni 2008

 

CLOSING THE TRIANGLE:
Piloting a new approach to dialogue among political and economic actors in the global supply chain

WWF summary position paper on EU Climate and Energy Package proposals
April 2008

 

 Statskontorets utredning Skyddet av Levande skogar

 Remissvar från WWF 2008-06-12
 

Remissvar bekämpning av stickmyggor.
Jädersholmar och Sonnboviken 2008 (Dnr: 741-1245-07).
Remissvar från WWF 2008-03-10 

 

Ny definition på betesmark. Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVF 2004:85) om direktstöd. DNR 19-13093/07.

Remissvar från WWF 2008-01-21

 

Gemensamt remissvar från nordiska WWF kontor på förslag till kriterier för Svanenmärkning av Drivmedel (Svar på engelska)
2008-01-25

 

 

 

Senast uppdaterad 2015-08-18
Ladda ner Acrobat Reader
Ladda gratis ner senaste versionen av Acrobat Reader från Adobes webbplats så kan du läsa PDF-dokument.