Remissvar 2010

 

Världsnaturfonden WWFs remisssvar "Kunskapsförsörjning för Havs- och vattenmiljömyndigheten"

2010-12-20

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Genetisk förstärkning av den svenska vargstammen"

2010-12-15

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Fiskeriverkets föreskrifter om fiske i kattegatt, skagerak och Östersjön samt reglering av fiske efter ål"

2010-12-07

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Fiskeriverkets föreskrifter om fiske i kattegatt, skagerak och Östersjön (burfiske havskräfta)"

2010-12-06

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Fiskeriverkets föreskrifter om Hälleflundra"

2010-12-02

 

Världsnaturfonden WWfs remissvar " Föreskrifter rörande fiske inom Fotevikens och Järavallens naturreservat"

2010-11-24

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Nordisk Miljömärknings reviderade krav byggskivor"

2010-10-08

 

Världsnaturfonden WFs remissvar "Vattenföringen i Dalälven" 

2010-11-05

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige"

2010-11-04

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Sälförvaltning"

2010-11-03

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Miljöanalys och behovsanpassad gödsling"

2010-10-01

 

Världnaturfonden WWFs remissvar "Förslag till miljötillsynsförordning"

2010-09-23

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "KRAV-certifiering för torskfiske"

2010-09-20

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Åtgärdsprogram för bevarande av Fjällgås"

2010-09-09

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Förslag till nya Ramsarområden"

2010-09-03

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Gemensamt system för fiskekontroll i Europeiska vatten"

2010-08-24

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Regler om användande av främmande träslag"

2010-08-20

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Plan för Laponia"

2010-08-17 

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Gymnasieskolans ämnesplaner"

2010-08-13

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Förvaltning av världsarvet Laponia"

2010-08-03

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till SVL"

2010-06-04

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "MSR skogsbruk"

2010-05-11

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor"

2010-04-26

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Strategi för Naturvårdande förvaltning av skogar och andra trädbärande marker i nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden.

2010-04-23

 

Världsnaturfonden WWFs  remissvar "Sveriges handlingsplan för energi från förnybara energikällor"

2010-03-31

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Riksintresse och miljökonsekvensbeskrivningar"

2010-03-30

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Djursskyddslagstiftningens utformning och innehåll"

2010-03-10

 

Världsnaturfonden WWFs "Synpunkter på Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för drivmedel"
2010-03-09

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Rapport angående uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar"

2010-03-08  

 

Världsnaturfonden WWFs "Synpunkter på nya riktlinjer för Naturvårdsavtal och modell för Fastighetsavtal"

2010-02-23

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Förslag till en integrerad viltövervakning"
2010-02-16

Världsnaturfonden WWFs remissvar ang Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

2010-01-28
 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Kursplaner och kunskapskrav i grundskolan"

2010-01-27

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Sveriges åtagande i BSAP"

2010-01-15

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar ’’Möjligheter till intensivodling’’

2010-01-15  

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Miljöorganistationers talerätt"

2010-01-02

 

Senast uppdaterad 2017-06-09

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se