Remissvar 2012

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Nationella fövaltningsplaner för rovdjur (NV-00299-12)"

2012-11-29

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar"Tekniskt underlag Landsbygdsprogram 2014-2020"

2012-09-14

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar"Uppdrag om nationella bestämmelser som kompletterar EU:s timmerförordning"

2012-10-08

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar"Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring av miljökvalitetsnormer för fisk, Dnr HaV 783-12"

2012-09-29

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Rapport om översyn av Svenska artprojektet"

2012-07-26

 

Världsnaturfonden WWfs remissvar "Föreskrifter om ekonomiskt stöd till vattenbruket och fiskenäringen, Dnr 18-4060/12"

2012-06-07

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Nationell förvaltningsplan för Varg"

2012-05-10

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Kustfiske efter lax i Östersjön"

2012-05-04

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Remittering av rapporten God Havsmiljö"

2012-04-20

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Ny lag om åtgärder mot föroreningar från fartyg"

2012-03-30

 

Världsnaturfionden WWFs remissvar "Myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet"

2012-03-19

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Myggbekämpning i Forshaga kommun"

2012-03-19

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Reform av den gemensamma jordbrukspolitiket efter 2013"

2012-02-29

 

 Världsnaturfonden WWFs remissvar" Kommissionens förslag till förordning om en europeisk havs- och fiskerifond KOM(2011) 804

2012-02-07   

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Regelförändring i skogsvårdslagstiftningen"

2012-02-01

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Förslag och bedömningar avseende nollenergibyggnader"

2012-01-31

  

Senast uppdaterad 2013-11-08

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se