Remissvar 2014

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Dnr 3551-2014; Havs- och vattenmyndighetens föreskrift FIFS 2004:25, möjlighter till tillfälliga omfördelningar inom svenskt räkfiske.

2014-12-30

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Föreskrifter om producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäring.

2014-11-28

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten.

2014-11-28

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Promemeoria - Genomförande av offshoredirektivet [N2014_3829_FIN]

2014-11-27

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Förslag till Statens Jordbruksverks föreskrifter om direktstöd, Dnr 3.4.16-8211/14

2014-11-14

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Vattenverksamhetensutredningens slutbetänkande - 
I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrätsliga regler" (SOU 2014:35), M2014/1451/Nm.

2014-10-28

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för Länsstyrelens beslut om licensjakt efter varg (dnr:NV-04119-14).

2014-08-29

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för Länsstyrelens beslut om licensjakt efter lo (dnr:NV-04787-14).

2014-08-28

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Förslag till hur myggproblemet vid Nedra Dalälven kan hanteras på lång sikt (Dnr M2013/3034/Nm)"

2014-06-11

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

2014-05-16

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklan nationalpark"

2014-04-14

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Miljöbedömning av Landsbyggdsprogrammet för programperioden 2014-2020".

2014-05-12

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" God Havsmiljö 2020, Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, Del 3: Övervakningsprogram".

2014-04-25

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Angående direktivförslagen i Europeiska kommissionens luftvårdspaket"

2014-04-28

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Gårdsstödet 2015-2020 - förslag till svenskt genomförande".

2014-04-22

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen för en alternativ kärnkraftsreaktor vid kärnkraftsanläggningen i Fennovoima OY:s planerade kärnkraft-verk i Pyhäjoki, Finland ärendenummer: NV-07324-13.

2014-04-22

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark.

2014-04-14

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Förslag till ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark."

2014-04-10

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark."

2014-04-04

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Förslag till ändrade föreskrifterför Pieljekaise nationalpark"

2014-04-04

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Förslag till ändrade föreskrifter för Vadvetjåkka nationalpark".

2014-04-04

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Förslag till ändrade föreskrifter för Haparanda nationalpark"

2014-04-04

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Översyn av nitratkänsliga områden (Dnr 4.2.17-2252/14)"

2014-03-28

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Åtgärdsprogram för äldre lövskogar med vitryggig hackspett som paralyart, 2014-2018."

2014-03-19

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker i Deje, Forshaga kommun."

2014-03-18

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens översvämnings-våtmarker.

2014-03-18

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Motion om avveckling av Fortum Värmes eldning med kol till år 2018".

2014-03-12

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Ändrade föreskrifter för Blå Jungfruns nationalpark"

2014-02-25

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark"

2014-02-25

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Ändrade föreskrifter för Dalby Söderskog nationalpark"

2014-02-25

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Ändrade föreskrifter för Töfsingdalens nationalpark"

2014-02-25

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Ändrade föreskrifter för Garphyttans nationalpark"

2014-02-25

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Ändrade föreskrifter för Sonfjällets nationalpark"

2014-02-25

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Ändrade föreskrifter för Stenshuvud nationalpark"

2014-02-25

 

 Världsnaturfonden WWFs remissvar " Naturvårdsverkets förslag till generell vägledning om bildande av naturreservat"

2014-02-14

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Tillstånd till skyddsjakt på skarv (2181-2155-2014)

2014-02-11

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Regeringens biståndspolitiska plattform.

2014-02-11

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Forshaga kommun under 2014 (dnr: NV-08223-13)

2014-01-30

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet (dnr: NV-08723-13, NV-08724-13)

2014-01-30

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Jaktlagsutredningen: Viltmyndigheten - jakt och viltförvaltning i en ny tid (SOU 2013:71)

2014-01-28

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar"Förstudie om ett nationellt skogsprogram"

2014-01-15

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Komplettering av Skogsstyrelsens meddelande 2012:2, Uppdrag om nationella bestämmelser som kompletterar EU:s timmerförordning"

2014-01-14

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark."

2014-01-04

 

 

 

 

 

 

  

Senast uppdaterad 2015-01-21

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se