Remissvar 2016

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Föeslag till ändrade föreskrifter och allmäna råd til 29§ skyddsåtgärder, i skogsvårdslagen.

2016-12-23

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Naturvårdsverkets föreskrifter om användande av fångstredskap (NV-06688-13).

2016-12-22

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Bekämpning av översvämningsmygg under 2017, genom spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet"

2016-12-19

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Underlagsrapport från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram"

2016-11-16

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Fördelning av fiskemöjligheter för att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten, Dnr 613-16."

2016-11-17

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Samrådsunderlag för Östlig förbindelse"

2016-11-11

 

Världsnaturfonde WWFs remissvar " Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) inkl. bilagor.

2016-11-02

 

Världsnaturfonden WWFs remiss "Uppdaterad handbok om Natura 2000 i Sverige"

2016-10-11

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Dnr 13-11; Remiss gällande förslag till uppdaterad vägledning kring fiskereglering i marina skyddade områden.

2016-09-28

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "EUs handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (dnr.M2015/04292/Nm).

2016-09-13

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket av regeringsuppdrag på förslag om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott (dnr.M2015/04292/Nm).

2016-09-13

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Minskad förbrukning av plastbärkassar"

2016-09-12

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige )SOU 2016:21) Dnr:M2016/00703/KI och Bilaga 1 Värdekedjeperspektiv

2016-6-10

2016-06-10

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Förebygga viltangrepp Dnr:N2015/08802/FJR"

2016-05-31

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar" Skyddsjakt efter varg och nya regler Dnr.:N2015/07190/FJR"

2016-05-31

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Rådjursangrepps påverkan på landsbygdsföretagens ekonomi Dn.; N2015/06093/FJR"

2016-05-31  

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Dnr: 5.2.16-3311/16 Föreskrifter ändring om djurhållningen inom lantbruket mm.

2016-04-20

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Ändring av jaktförordningen och forordningen om allmäna förvaltningsdomstolars behörighet. DNr: N2016/02157/RS"

2016-04-19

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Femårig plan för genetisk förstärkning av varg

(NV-02544-15)

2016-04-13

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Redovisning av regeringsuppdrag om kronhjort och diverse hemställningar avseende jakt efter kron- och dovdjur (N2015/08683/FJR)

2016-03-29

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Ansökan om tillstånd till skyddsjakt på säl (NV-01207-16; NV-00655-16; NV-01209-16).

2016-03-21

 

 Världsnaturfonden WWFs remissvar "Bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker i Deje, Forshaga kommun (Dnr.M2016/00409/Me)

2016-03-18

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Bekämpning av stickmygglarver o översvämningsvåtmarker, Heby, Tierp, Älvkarleby, Sala, Avesta, Gävle och Sandvikens kommuner (Dnr.M2016/00577/Me)

2016-03-18

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Gemensamma riktlinjer för handläggning av artskydds-ärenden i skogsbruket"

2016-03-02

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Yrkesfiskets registrering av fångstuppgifter"

2016-02-22

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Europeiska kommissionens förslag (COM (2015) 614/2) till meddelande om cirkulär ekonomi: M2015/04155/mn".

2016-02-16

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Förslag till ändrade föreskrifter för Tyresta nationalpark,"

2016-02-16

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Regeringsuppdrag strategi för svensk viltförvaltning (N2015/05179/FJR)

2016-01-26

 

 

 

 

 

 

 

  

Senast uppdaterad 2017-01-05

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se