Åsa Ranung, chef Vattenmiljö

 

Foto: Birgit Leistmann-Walsh

Chef vattenmiljö

Åsa Ranung

Ladda ner bild

Foto: Birgit Leistmann-Walsh

 

Tel: 08-515 114 90
Mobil: 070-669 92 90
asa.ranung@wwf.se

 

 

Foto: Birgit Leistmann-Walsh

Chef vattenmiljö

Åsa Ranung

Ladda ner bild

Foto: Birgit Leistmann-Walsh

 

Foto: Per Ranung

Chef vattenmiljö

Åsa Ranung
Ladda ner bild

 

Foto: Per Ranung

Chef vattenmiljö

Åsa Ranung

Ladda ner bild


 

  

Senast uppdaterad 2018-11-21

WWFs talespersoner

Håkan Wirtén

Generalsekreterare

 

Peter Westman

Biträdande Generalsekreterare


Daniel Robertsson
Chef företagssamarbeten

 

Gunilla Elsässer

Chef mat, klimat och energi

 

Lisbeth Larsson

Chef kommunikation

 

Vicki Lee Wallgren

Chef skog och arter (biologisk mångfald, Living Planet Report mm)

Åsa Ranung
Chef vattenmiljöExperter inom natur, miljö och samhälle (i bokstavsordning):

Allan Carlson
Afrika, tjuvjakt och biologisk mångfald

 

Anders Alm

Östersjön


Anna Richert
Hållbar mat


Carina Borgström-Hansson
Ekologiska fotavtryck

Inger Näslund
Havs- och fiskefrågor

 

Karin Glaumann
Fiske 

 

Linda Berglund

Svensk skog

 

Lovisa Hagberg
Miljöpolicyansvarig

Magnus Emfel

Finans


Margareta Renström
Marknadspåverkan (bland annat palmolja, soja)
 

Mats Forslund

Handel med hotade arter

 

Mattias de Woul
Sötvatten

 

Ola Jennersten
Biologisk mångfald, tiger och internationell naturvård 

Olle Forshed

Regnskog och tropiskt skogsbruk

 

Ola Hansén

Klimat

 

Per Larsson

Skog och handel med träprodukter

 

Sabina Andrén

Hållbara städer

 

Sandra Jönsson
Fjällräv

 

Stefan Henningsson
Klimatinnovationer

 

Tom Arnbom
Arktis, hav och arter


WWF Magasin

 

Charlotte Permell

Chefredaktör WWF MagasinPresskontakter:

WWFs presskontakt

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se