Kanoter på Malawisjön

Lake Niassa (Malawisjön)

Lake Niassa (även kallad Malawisjön) är den tredje största sjön i Afrika och ligger mellan Tanzania, Malawi och Mocambique. Lake Niassa är den mest artrika sjön i världen när det gäller fisk, där gruppen ciklider utgör minst 700 olika arter.

Sjön är också livsavgörande för människorna i området, då sjön används för fiske och dricksvatten, men även för disk, tvätt och hygien. Vattnet i sjön har med tiden blivit förorenat, vilket lett till hög grad av kolera och andra diarrésjukdomar och därmed hög barnadödlighet.

Sådana är förutsättningarna för människor i området Metangula i Moçambique vid Lake Niassas västra strand. Det är en idyllisk och grönskande plats, men på grund av det förorenade vattnet i sjön drabbas invånarna – och främst barnen – hårt.

Rent vatten minskar antalet fall av diarrésjukdomar. I byarna Malangalanga och Meluluca bygger Telge Energi tillsammans med WWF därför sanitetsstationer (toaletter, duschar samt tvätt- och diskfaciliteter) med solcellsdrivna vattenpumpar för tillgång till rent vatten.

Det här projektet räddar liv och ger barnen och deras familjer en ljusare framtid. Arbetet sker i nära samarbete mellan byinvånare, lokala myndigheter och kommittéer, regionala representanter för Provincial Direction of Land environment and Rural Development (DPTADER) och ARA-Norte (North Regional Water Administration).

WWF arbetar i regionen med att förbättra hela sjöns hälsa och utveckla bybornas arbete med en hållbar levnadsmiljö.  I juni 2011 utsåg regeringen i Moçambique delar av sin kust längs Lake Niassa till naturreservat efter lång bearbetning av WWF. Vattenkvaliteten påverkar sjöns natur och kringliggande vattendrag och därmed ekosystemen i ett större område.

Ciklider i Malawisjön
Ciklider i Malawisjön

Projektet pågår

  • Sanitetsstationer med toaletter, duschar, tvätt- och diskfaciliteter (drivs med solkraft).
  • Rent dricksvatten genom vattenpumpar och vattenrening (drivs med solkraft).
  • Övervaknings- och utvärderingssystem utvecklas och genomförs av byarna.
  • Utbildningsmaterial för spridning av information kring det nya systemet (radio, film, broschyrer, nyhetsbrev) i området.
Skrikhavsörn

Vid Malawisjön hittar man också den vackra skrikhavsörnen.

Skrikhavsörn (Haliaeetus vocifer)
Skrikhavsörn

Vid Malawisjön hittar man också den vackra skrikhavsörnen.

Flodhäst (Hippopotamus amphibius)
Skrikhavsörn (Haliaeetus vocifer)
Flodhäst (Hippopotamus amphibius)

Senast ändrad 18/02/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se