Amazonian Frog

hoten mot regnskogen

Hälften av regnskogen har försvunnit på bara 100 år.

Bli fadder  GE GÅVA

Hälften av planetens regnskog har försvunnit

Regnskogar är kanske den mest hotade livsmiljön på jorden på grund av den omfattande avskogningen. Varje år förstörs och försvinner cirka 140 000 kvadratkilometer tropiska skogar och hälften av all regnskog har försvunnit de senaste 100 åren. Även om stora regnskogsområden fortfarande finns kvar i centrala Afrika och Sydamerika, försvinner de i oroväckande snabb takt. Skogens fantastiska invånare är dessutom direkt hotade av bland annat tjuvjakt.

regnskogsavverkning-1-1.jpg

Markomvandling

En stor anledning till att regnskogen förstörs är för att marken istället ska användas till något annat. Till exempel tas skog bort för att i Sydostasien bli oljepalmsplantager och i Sydamerika bränns regnskogen för att istället bli till betesmark för köttproduktion.

Ett annat problem är att vi människor tar allt mer plats. Växande städer och infrastruktur som vägar, dammar och gruvor tar i allt snabbare takt över och förstör regnskog.

Central Kalimantan (K. Tengah), Kalimantan (Indonesian Borneo),

Skogsbruk

Regnskogen huggs även för virket i sig. Vid skogsbruk i regnskog används dock sällan kalhyggesmetoder som här i Sverige utan det handlar om plockhuggning av olika arter. Men även ett sådant skogsbruk kan, om det inte sker med hållbara metoder, leda till förstörda restskogar. Skogsförstörelse är ett stort problem i den kvarvarande regnskogen som leder till ekosystem i obalans. Illegalt avverkade träd är också på sina håll ett problem för en livskraftig skog och kan många gånger vara inkörsporten till att skogsområden på sikt avskogas helt.

Natural Habitat Adventures

Tjuvjakt

Skogens djur då? När djurens habitat, deras livsmiljö, försvinner har de ingenstans helt enkelt ingenstans att leva. Detta är idag det största hotet mot skogens alla djurarter – deras hem försvinner.  Till exempel har ungefär hälften av alla orangutanger på Borneo försvunnit de senaste decennierna på grund av att de skogar de har levt i försvunnit. I samband med att skogen huggs ner fångas och dödas de då hemlösa djuren. Tjuvjakt är också ett stort problem på sina håll och till exempel skogselefanter, gorilllor och olika kattdjur har decimerats betydligt. Många gånger är det avskogningen och skogsförstörelsen som gör det möjligt för tjuvjägare att ta sig in enkelt i skogen.

Regnskogens hälsa = vår hälsa

Avskogning, den intensiva boskapsuppfödningen och vår omättliga konsumtion av vilda djur är starka drivkrafter bakom uppkomsten av smittsamma sjukdomar från djur, så kallade zoonoser, som COVID-19. Dessa drivkrafter är också bland orsakerna till spridning av zoonoser som Zika, HIV/AIDS, Nipahviruset, SARS, MERS och Ebola.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är över 60% av de smittsamma sjukdomarna zoonoser och de står för 70% av de senaste epidemierna och pandemierna i världen. Varje år sker cirka tre till fyra nya utbrott av zoonoser.

Sjukdomarna riskerar att spridas till exempel vid handeln och konsumtionen av vilda djur på marknader som förekommer i en del länder. En annan spridningsrisk är när djur trängs ut från sina naturliga livsmiljöer, vid storskalig avverkning av skog för omvandling till jordbruksmark eller utbyggnad av vägar och städer, och på så sätt kommer närmare oss människor och våra tamdjur. Många av dessa djur lever i just regnskogen.

Att jobba förebyggande mot hälsokriser och skydda vilda djur från att överexploateras genom konsumtion och handel, är avgörande även för människors överlevnad.

Tocotukan (Ramphastos toco)

BLI REGNSKOGSFADDER

Är du med? Som fadder bidrar du till att:

  • Stoppa avskogningen
  • Öka skyddade regnskogsområden
  • Stoppa massutrotningen
  • Återskapa förstörda skogar

Det enda vi inte får göra är inget. BLI FADDER!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete.
Med ditt fadderskap planteras ett träd i regnskogen.

Faktureringsadress

Sverige

Signera autogiro

Ha tålamod, din bank kontaktas.

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 07/10/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se