Reportage|18 okt, 2013

Viktigt välja förnybar el

vindkraft-foto-mich.jpg

Många byter elbolag på hösten. Och det har aldrig varit enklare. För Joel och Lotta Sundström tog det bara sju minuter att skifta från ett bolag med 87 procent kärnkraft till ett med 100 procent förnybar energi.

Joel och Lotta Sandström Foto: privat– Det känns som att det lilla man kan göra för miljön med sin plånbok, det ska man göra, säger Joel Sundström som bor med hustrun Lotta och en liten dotter i en lägenhet i Bollnäs.

Joel är den i familjen som har tagit tag i bytet.

– När man var lite yngre brydde man sig inte så mycket, men ju äldre man blir desto mer noga blir man hur man fördelar sin lilla plånbok, säger han och berättar att han såg en reklamspott om en sajt där man kunde kolla upp sitt elbolag.

– Jag skrev in mitt elbolag och jag hade ingen aning, men såg att de hade 87 procent kärnkraft. Då var det givet att byta.

Snabbt byte

På sex-sju minuter hade han blivit kund hos ett av de cirka 40 bolagen med 100 procent förnybart, noll procent kärnkraft.

– Jag såg att de hade både vindkraft, solenergi och vattenkraft. Jag hoppas att det är hållbar vattenkraft, säger Joel som är oroad över exploateringen av älven Ljusnan där han bor.

– Jag ska faktiskt ta och fråga elbolaget vilken vattenkraft de har, fortsätter han fundersamt.

Mattias de Woul Foto: WWFMattias de Woul, energihandläggare på WWF som jobbar med energifrågor, tycker att Joel är helt rätt ute.

– I ett första steg är det mycket bra att välja ett bolag med förnybar energi, men man kan gärna gå ett steg längre och fråga bolaget: Är den befintliga vattenkraften hållbar ur ett ekologiskt perspektiv och inte enbart ur ett klimatperspektiv? Kan bolaget lova att den vindkraft som byggs inte placeras i skyddade områden eller i andra områden som är värdefulla ur ett naturvårdsperspektiv?

Inte bara utsläpp

Mattias de Woul tycker att Smutselskollen är bra för att den är så enkel; samtidigt poängterar han att energi inte bara handlar om utsläpp.

– Vilken el man väljer är en hållbarhetsfråga, inte bara en klimatfråga, säger han.

Niclas Wejsfelt tillsammans med sambon Malin Cederström Foto: privatPå Värmdö bor Niclas Wejsfelt tillsammans med sambon Malin Cederström. Niclas är dykare och sportfiskare och älskar vatten. När han nyligen gick med i föreningen Älvräddarna fick han tips om elbolag som producerar vattenkraft på ett hållbart sätt.*

– Föreningen rekommenderade Tranås Energi och Falkenbergs Energi och deras ”Bra Miljöval”-märkning. Jag valde Tranås för att de fått diplom för sitt miljöarbete med att bygga en fiskled bland annat. För mig är det en självklarhet att byta elbolag till något bättre om man är det minsta miljömedveten, säger han.

Tranås Energi har byggt en fiskväg vid sin ena vattenkraftstation, i Olstorp, och jobbar med att skydda beståndet av den hotade flodpärlmusslan i Olstorpsbäcken.

Bolaget har också varit delaktigt i ett projekt för att skapa fiskvägar i Svartån som rinner genom Tranås. Vid kraftstationen i Forsnäs tittar man just nu på hur en fiskväg skulle kunna utformas, berättar Erika Brokvist, marknadsansvarig på Tranås Energi.

Stor miljöpåverkan från icke förnybar el

Mattias de Woul berättar att vårt största fotavtryck globalt sett är de koldioxidutsläpp som till större delen kommer från icke förnybar energiproduktion.

– Därför är det viktigt att alla väljer förnybart. Om vi i Sverige satsar på förnybart ger det också fler och billigare lösningar för andra länder, säger han och tillägger:

– Och om fler börjar ställa krav på att energin ska vara hållbart framställd, som med fiskvägar i vattenkraftverken, kommer det också att leda till förändring.

Text: Elin Dunås

* Om hållbar vattenkraft

Den svenska vattenkraften orsakar många miljöproblem. Fiskar hindras från att vandra i 97 procent av verken – bara 3 procent har vandringsleder för fiskar, vilket leder till minskade fiskbestånd. Ett annat problem är erosion i strandområden vid vattenkraftverk, dvs att näringsrik lera, sand och grus förs bort och lämnar kvar en näringsfattig, kal strandzon. 2018 fick Sverige en ny lag som innebär steg i rätt riktning – men frågan är om det räcker?

Dela gärna:

Förnybart och ej förnybart

Förnybara energikällor

Som förnybara energikällor räknas vattenkraft, solenergi, vindkraft, vågkraft och bioenergi.

Icke förnybara energikällor

Icke förnybara energikällor är kärnkraft, olja, naturgas och kol.

Även om den ej förnybara energin ger större miljöpåverkan, har all energiproduktion en viss negativ påverkan. Det är därför viktigt att även förnybar energiproduktion utformas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Läs mer i WWF-rapporten Hållbar Energi – 100 % förnybart på naturens villkor

Läs artikeln från WWF-Eko Brännpunkt: 100 procent förnybar energi på naturens villkor år 2050

Så väljer du förnybar el

Smutselskollen

Här finns alla Sveriges cirka 120 elbolag med och du kan kolla deras energimix. Cirka 40 av dem har 100 % förnybar energi från vind, vatten, sol och biobränsle. www.smutselskollen.se är ett initiativ av Telge Energi som stöds av Världsnaturfonden WWF.

Elskling.se

elskling.se kan du söka på olika parametrar varav märkningen ”Bra Miljöval” är en.

Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens märkning heter Bra Miljöval. Betyder för el att den kommer från förnybara energikällor, dels att det ställs miljökrav, t ex att vattenkraften inte får leda till uttorkade fåror, att biobränslen måste vara hållbart producerade och att vindkraft inte får placeras i känsliga fågelområden. Bolagen betalar också pengar till fonder för olika miljöprojekt för att t ex återställa älvar, anlägga fiskvägar och olika typer av energieffektiviseringsprojekt. Cirka 50 elbolag har märkningen i skrivande stund (oktober 2013).

Annat aktuellt

Senast ändrad 06/02/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se