Välkommen till GFTN Sweden

 

GFTN  Forest & Trade Network Sweden är ett frivilligt nätverk av företag och organisationer i Sverige som vill verka för en ansvarsfullt brukande och nyttjande av världens skogar. Vi anser att råvara från ansvarsfullt brukade skogar är ett bra, förnybart, miljöanpassat material och en basresurs i ett uthålligt samhälle. 

GFTN Sweden utgörs av företagsmedlemmar samt en koordinator som är en del av naturvårdsavdelningen på Världsnaturfonden WWF. Medlemmarna ska aktivt främja ett ansvarsfullt brukande och nyttjande av världens skogar. Ett viktigt verktyg för att uppnå ansvarsfullt skogsbruk är oberoende tredjepartscertifiering av skogsbruk, och idag är Forest Stewardship Council (FSC) det enda system som bäst uppfyller WWFs krav på trovärdiga och effektiva certifieringssystem för skog. Läs mer om nätverket här.

 

 

Senast uppdaterad 2013-10-16