skogsomvandling-toppbild-WW212702-2400x1200px

Skogsomvandling

Under de senaste tjugo åren har mer än 300 miljoner hektar tropikskog – en yta större än Indien – omvandlats till annan markanvändning. Global skogsomvandling utgör ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden i skogarna. Dessutom kränks lokal- och ursprungsbefolkningars rättigheter och intressen när skogsbolag och plantageföretag tar deras mark i anspråk och mer eller mindre tvingar dem att flytta.

Vad menas med skogsomvandling?

WWF definierar skogsomvandling som en kontinuerlig process av skogsförstörelse när naturlig skog ersätts av andra former av markanvändning som t.ex. plantager, jordbruk, betesmark, gruvdrift och urbanisering.

Timret den primära drivkraften

Skogsomvandling är en dubbelt attraktiv sysselsättning. Man får inkomster både från det avverkade timret och från den skördade grödan som man odlar. Det officiella syftet med ett skogsomvandlingsprojekt må vara att anlägga ett plantage, men den primära, bakomliggande drivkraften är oftast det värdefulla timret. Timmer utgör idag på många håll en lokal bristvara. Den globala efterfrågan är mycket hög, särskilt från växande ekonomier som Kina och Indien. Skogsomvandling är dessutom relativt billig, vilket påskyndar den negativa utvecklingen ytterligare.

jordbruk-palmolja-lp.jpg

Tropikskog blir palmolja

Sydostasiens sista skogar håller på att försvinna. På Borneo kalhuggs eller bränns varje år enorma arealer tropikskog för att bli oljepalmsplantager. Ur oljepalmens frukter utvinns palmolja, en av världens mest använda oljor, som återfinns i en lång rad av våra livsmedel och rengöringsprodukter.

Läs meR

Fält med sojabönsodling, Brasilien

Savann blir soja

En av världens mest artrika savanner, cerradon, hotas. Sydamerikas savanner omvandlas till förmån för stora sojabönsodlingar. Stora mängder handelsgödsel och bekämpningsmedel ersätter savannernas rika växt- och djurliv med monokulturer av sojabönor. Sverige importerar stora mängder soja från Brasilien, varav det mesta används som råvara i fodret till våra kor, grisar och höns.

Läs mer

mangrove-pixabay-101030-2400x1200px

Mangroveskog blir jätteräkor

Mangroveskogar är några av jordens mest hotade skogstyper och ekosystem. De trivs i gränsen mellan land och hav och utgör en unik livsmiljö för tusentals arter av fiskar, krabbor och andra djur. Ett av hoten mot jordens mangroveskogar kommer från den globala jätteräkindustrin. För att kunna odla dessa ”lyxräkor” skövlar man mangroveskog och anlägger jättelika dammar.
Läs mer om räkodling i WWFs skrift ”Våra ekologiska fotavtryck”.

boskap-brasilien-ww195241-2400x1200px

Tropikskog blir nötkött

I delstater som Rondonia, Para och Mato Groso i Brasilien skövlar man stora delar av tropikskogen för att etablera väldiga boskapsranscher. Det är också här man ser den snabbaste skogsskövlingen och de snabbast växande hjordarna av nötkreatur. Brasilien är världens ledande exportör av nötkött.

Dela gärna:

Senast ändrad 11/02/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se