© Per Sund

ESD Sverige - Rapporter och styrdokument

 

Litteratur, artiklar och inspirationsskrifter


  
International Handbook of Research on Environmental Education

(Routledge)

Edited by Robert B. Stevenson, Michael Brody, Justin Dillon, Arjen E.J. Wals
 

Environmental Learning - insights from research into the student experience (Springer)

The book  is written by scholars in the UK and Sweden;  the Dep of Education, Oxford University, Mark Rickinson and Nick Hopwood,  and Cecilia Lundholm, Dep of Education and Stockholm Resilience Centre, Stockholm University.

 

Österlind, K. (2005). Concept formation in environmental education: 14-year-olds’ work on the intensified greenhouse effect and the depletion of the ozone layer. International Journal of Science Education, 27(8), 891-908.

Education for Sustainable Development – Nature, School and Democracy, Sandell, Klas, Öhman, Johan, & Östman, Leif (2005). Studentlitteratur: Lund.

 ”Global hållbar utveckling”, Andersson & Jagers, 2008, finns att beställa på Folkuniversitetet för 50 kr.

 

”Hållbar utveckling och lärande – inspirationsskrift för universitetslärare”, kan beställas kostnadsfritt från WWF Utbildning. PDF 

 

Hållbar utveckling under­ ifrån: Lokala politiska processer och etiska vägval, Olsson, Jan (red) 2005.  Nya Doxa: Nora.


Hållbarhetshandboken - Nio exempel på hållbar utveckling i högre utbildning (Rådet för högre utbildning/Högskoleverket) PDF


Learning to Change Our World – Swedish research on Educa­ tion & Sustainable Development, Wickenberg, Per et al (red) (2004).  Studentlitteratur: Lund.
 

Miljöboken 2008/2009 kan beställas gratis från FreeBook tack vare sponsring av bland andra SLU och Umeå universitet. Boken kan användas som introduktion inom miljöområdet och är skriven för gymnasiet.

 

Miljöetik  i praktiken– åtta fall ur svensk miljö­ och utvecklingshistoria, Kronlid, David (2005).  Studentlitteratur: Lund.

Miljöhandboken - Miljöperspektiv i utbildningen, hur då?

(Rådet för högre utbildning/Högskoleverket) PDF)


"Utmaningen - forskare om en hållbar mänsklighet", 2008, finns att beställa på Vetenskapsrådet för 65 kr 

 


 

 
Senast uppdaterad 2015-09-02