ESD Sverige - aktuellt

 

Nytt europeiskt forskningsnätverk

 

 

Nätverket Education and Sustainability Research Network, ESE bildades i april 2013.

 

Inom ramen av den årliga konferensen utbildningsforskningskonferensen European Conference on Educational Research, ECER  har ett nytt ESE nätverk bildats.

Här kan alla forskare med intresse inom utbildning och hållbar utveckling presentera sin forskning som papers eller som symposier.

 

ESE inom ECER är ett utmärkt alternativ för dem som åkt till konferenserna American Educational Research Association, AERA eller National Association on Research in Science Teaching, NARST i Nordamerika. Det europeiska alternativet eftersträvar att genomgående hålla hög forskningskvalitet i alla inslag inom nätverkets ramar.

 

Här får du reda på mer om det nya nätverket

 

Här får du reda på mer om ECER

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nu är den officiellt lanserad under AERA i San Francisco:

 

International Handbook of Research on Environmental Education


Edited by Robert B. Stevenson, Michael Brody, Justin Dillon, Arjen E.J. Wals
Published 17th December 2012 by Routledge – 592 pages


Här får du reda på mer

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Institutions share knowledge through Sustainability Exchange

En engelsk variant av det ESD Sverige strävar att utveckla i Sverige!

 

Kunskapsbank för hållbarhet lanserad i Storbritannien Sustainablity Exchange – så heter en ny kunskapsbank för högre utbildning. Den har utvecklats med stöd av bl.a. den engelska finansieringsmyndigheten Hefce. Tanken är att de många initiativ för hållbar utveckling som tas lokalt ska bli tillgängliga och kunna fungera som inspiration för andra inom sektorn. Kunskapsbanken erbjuder olika diskussionsforum, nyheter, evenemangskalendarier, samlingar av goda exempel, ”verktygslådor”, rapporter, forskning, webb-seminarier, videofilmer m.m. Efter registrering, men utan kostnad, får man tillgång till kunskapsbanken.

 

Mer info här

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyttigheter

 

UNESCO:s senaste policy texter om dekaden för utbildning för hållbar utveckling med bland annat goda exempel från associerade skolor.

Mer info här

 

Forskningslitteratur med inriktning mot Afrika - ett urval

Mer info här

 

Ny avhandling

Mer info här

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intressant

Öresundsklassrummet

 Vid utveckling av initiativ som Regional centres of expertise, RCE uppkommer intressanta samarbetsprojket över nationsgränser som Sverige och Danmark. Forskningskopplingen är ännu inte helt klar men det är väl värt att studera ingående.

 

Mer info här

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hjälpmedel för högre utbildning

 

WWFs multimediapresentation för högskolor och universitet
Att agera för en framtid på en planet - utmaningar & lösningar

 

Finns nu också på engelska!  Att agera för en framtid på en planet’ är ett verktyg som utgår från WWFs mål att minska de ekologiska fotavtrycken och öka den biologiska mångfalden och som har ökad handlingskompetens i fokus. Bildspelet innefattar förutom bilder och filmer en handledning med faktatexter, kritiska frågor och reflekterande övningar samt en pedagogisk vägledning. Utbildaren kan lägga upp egna tematiska profiler och materialets flexibilitet gör att det kan användas vid många typer av utbildningar, kurser, och seminarier inom alla slags institutioner.

 

Multimediaverktyget!

   

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Övriga kalendarium


Sammanställning av konferenser

 

Kalendarium internationella konferenser om hållbar utveckling

 

http://www.conferencealerts.com/sustain.htm   

 

AGS (Alliance for Global Sustainability at Chalmers)

 Kalendarium

 

CEMUS (Centrum för Miljö- och utvecklingsstudier)

Kalendarieum 

 

CSS (Chalmers Students for Sustainability)

Kalendarium  

 

Den Globala Skolan

Kalendarium 


GMV (Göteborgs miljövetenskapliga centrum)

Kalendarium

 

Reflekterande Ingenjören

Kalendarium

 

Svenska Ekodemiker

Kalendarium

 

Svenska Unescorådet

Kalendarium

 

SD Calendar of Events 

(aktuell information om internationella händelser som rör ESD).
Kalendarium 

 

 

Senast uppdaterad 2017-02-27