ESD Sverige - Utbildningsmaterial 


On-line material

 

Utbildningsmaterial för högre utbildning på WWF utbildning.  Här

 

Living Planet Report kan laddas ned här på svenska.

 

Agera för en framtid på en planet
WWFs utbildningsmaterial för högskola/universitet här

 

Education for Sustainable Development Toolkit, ESD-Toolkit
Ett verktyg som tar upp viktiga frågeställningar om ubildning för en hållbar utveckling, och innehåller även förslag till praktiska övningar för studenter.

ESD-Toolkit


I UNESCO:s senaste Policyskrifter finns flera goda exempel hämtade ur UNESCO associerade skolor.

 

Här finns en lista över de senaste skrifterna under andra halvan av dekaden

 


 

Böcker 

 
Björneloo I, (2008) Hållbar utveckling – att undervisa utifrån helheter och sammanhang,
Boken baseras på intervjuer med lärare i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Flera konkreta exempel ges på ämnesövergripande arbete med elever i alla åldrar. Till varje grupp av exempel följer didaktiska aspekter där kopplingar till undersökningar och litteratur görs.
Boken riktar sig till såväl lärarutbildningar som till kompetensutvecklingskurser för lärare från förskola till gymnasium.
Liber

Brundin T, Nilsson P ,(2003), De fattigas röst
Sammanfattning av Världsbankens ”Voices of the poor” (en stor undersökning med fattiga i hela världen om hur de ser på fattigdom) samt svenska perspektiv.
Atlas

Frostell B red, (2008) Science for Sustainable Development - social challenge with emphasis on the condition for change.
27 artiklar om aktuell forskning om hållbar utveckling
VHU

Fountain, S (1997), Att undervisa för utveckling
En metodbok fylld av övningar för alla skolåldrar.
Studentlitteratur

Sandell, Öhman och Östman (2003) Miljödidaktik (engelska nedan)
En bok om medvetna didaktiska val. Det vänder sig i första hand till blivande och verksamma lärare på alla stadier från förskola till gymnasium men också till andra pedagoger, t.ex. inom fritids- och föreningsverksamhet.
Studentlitteratur

 

Persson, C. & Persson, T. (2015). Hållbar utveckling: människa, miljö och samhälle. Lund: Studentlitteratur. (3:e upplagan reviderad från 2007 och 2011)
Boken är avsedd för studier i gymnasieskolans kurser med innehållet miljökunskap, miljöteknik och miljöpolitik. Den är också lämplig som grundläggande lärobok i hållbar utveckling inom lärarutbildningen och tillgodoser de övergripande perspektiven miljö respektive hållbar utveckling.

Sunbaum K, et al, (2008) Utmaningen forskare om en hållbar mänsklighet.
Populärvetenskaplig bok från Vetenskapsrådet om lösningar för en hållbar framtid med natur och plånbok i balans.
Vetenskapsrådet
  
Vilby K, (2001) Den globala resan                       
Finns nu i nyare upplaga!
En annorlunda resehandbok för de som önskar en introduktion till globala förhållanden. Utgångspunkten är nordisk och resan går både genom tid och rum. Boken försöker fånga de viktigaste beståndsdelarna i den globala utvecklingen, och de största utmaningarna.
Studentlitteratur

Vylder S (2007), Utvecklingens drivkrafter
Vad innebär globalisering för världen? Nya begrepp förklaras och aktuella händelser analyseras. En god grund för att diskuterat globala frågor.
Forum Syd 

 

Skolverket, (2002) Hållbar utveckling i skolan
Miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i svensk skola.  

Skolverket (2004) Hållbar utveckling i praktiken.

Denna bok berättar om hur hållbar utveckling kan fungera i praktiken, ute i undervisningsvardagen. Den bygger på ett utvecklingsarbete, Hållbar utveckling i skolan som genomförts av omkring 40 lärare på 9 skolor i deras skolvardag.
  


Multimedia

 

UR access – för högskolor och universitet
Nu kan högskolor och universitet få fri tillgång till tusentals program från UR via digitala nätverk. Lärare kan använda programmen under föreläsningar och seminarier eller i distansundervisning. Studenter kan använda dem i sitt studiearbete, i datasalar, i bibliotek eller hemma. Det enda som behövs är inloggningsuppgifter och en bredbandsuppkopplad dator. 

Ur access

 

Gapminder
Ideell stiftelse vars syfte är att göra FN-statistik tillgänglig genom animeringar och interaktivitet. En fantastisk källa!

Gapminder


 

Food force
Ett dataspel framtaget av FN:s Världslivsmedelsprogram (WFP).

En allvarlig krissituation har utvecklats i Indiska oceanen, på ön Sheylan.  Uppdraget är att skicka in ett team som ska hjälpa FN:s världslivsmedels sprogram (WFP) att förse miljoner människor med mat och på sikt bygga upp ett hållbart samhälle.
Food force


Rollspel, Storyline och fallstudier

 
Storyline - lärande för hållbar utveckling
Storyline är ett arbetssätt som är utvecklad i Skottland i samarbete
mellan lärarutbildare och verksamma lärare. 
Under en Storyline sker undervisningen i form av en berättelse som lärare och elever skapar tillsammans i klassrummet. Berättelsen utgör en röd tråd och skapar ett sammanhang för eleverna. Eleverna lever sig in i olika karaktärer och arbetar med dessa som utgångspunkt.
Storyline

Rätten till egen utveckling - om skulder och fattigdomsbekämpning
Genom simuleringar och faktablad stimuleras eleverna/deltagarna till kunskap och förståelse om fattiga länders situation, och den roll som globala institutioner som Världsbanken och IMF spelar för fattiga länders utveckling.
Rätten till egen utveckling


 Skolmaterial

 

WWF har ett omfattande utbildningsmaterial för skolor. Mer info hittar du här >>>.

Håll Sverige Rent har bl a Grönt Flagg, en miljöutmärkelse för skola och förskola, och utbildningsmaterial >>>.

 

Natur & Miljöpärmen är ett läromedel i natur- och miljökunskap, som ges ut kostnadsfritt i samverkan med kommuner, företag och organisationer >>>. 

Den Globala Skolan tillhandahåller en mängd material, publikationer och artiklar som du är välkommen att beställa eller ladda ner >>>.

 

 


 


 

Senast uppdaterad 2017-10-17
 
 

ESD Sverige

ESD Sverige - startsida

Utbildningsmaterial

 

Fortbildning för lärare