© Per Sund

ESD Sverige - Exempel för lärarutbildare

 

En av WWF nyligen genomförd inventering av UHU inom lärarutbildningarna i Sverige. Sammanställningen är inte helt komplett utan kommer att ytterligare utvecklas genom de kommentarer som inkommer efterhand. Vi har goda exempel med flera solar i olika färger bland våra lärosäten.

Här finner du det spännande resultatet 

 

Education for Change har två målgrupper; dels arbetslag eller grupper av lärare från en skola som fortbildar sig tillsammans med studiecirkel som metod och en extern handledare, dels blivande lärare. Info finns för deltagare och för handledare samt ett häfte - som innehåller HU, LHU och i praktiken.

Materialet är framtaget och testat av 8 organisationer och 5 universitet runt Östersjön och finns tillgängligt på alla Östersjöspråk (utom danska o tyska)
Mer info här>>

  

Läromedel för lärarstuderande, Lärande på hållbar väg

   Finns också på engelska, Learning sustainable ways

 

Hållbar utveckling och lärande, inspirationsskrift för lärare i högre utbildning

 

Startnycklar i lärarutbildningen på Göteborgs universitet för  lärande för hållbar utveckling

 

Hämta de nya läro- och kursplanerna Lgr 11

Senast uppdaterad 2017-03-03