© Per Sund

Resurs- och länkbibliotek

 

 

Här finns en omfattande samling dokument, hemsidor, länkar och andra resurser fördelade på tre huvudområden:

 

  • Sveriges arbete för hållbar utveckling

  • Internationellt samarbete för hållbar utveckling (fortsättning till höger)

  • Högre utbildning och hållbar utveckling (fortsättning till höger)

 

Biblioteket samlar svenska offentliga dokument såsom regeringsskrivelser, offentliga utredningar och rapporter om hållbar utveckling och klimat, tillsammans med formella och alternativa internationella deklarationer, avtal och överenskommelser. Vidare finner du här avhandlingar och master- och magisteruppsatser avlagda vid svenska universitet och högskolor samt en mängd länkar till hemsidor, informationsmaterial och pågående internationella satsningar inom hållbar utveckling.

Om du saknar något i biblioteket eller har tips på sådant som borde läggas till, var god använd formuläret till höger under kontakt.

 

 

Hållbar utveckling – svenska strategier

Sveriges arbete med hållbar utveckling – grundläggande dokument


Ekologisk Hållbarhet

Regeringens skrivelse 1997:/98:13

 

Alla drar åt samma håll

Sammanfattning av regeringens skrivelse

1996:97/50 ”På väg mot ett hållbart ekologiskt samhälle”,

Miljödepartementets skriftserie 1:1997

 

Hållbara Sverige

Uppföljning av åtgärder för en ekologisk hållbar utveckling, Regeringens skrivelse, 1998/99:5

 

Hållbara Sverige

Uppföljning av åtgärder för en ekologisk hållbar utveckling, Regeringens skrivelse, 1999:2000:13

 

Hållbara Sverige

Upföljning av åtgärder för en ekologisk hållbar utveckling, Regeringens skrivelse 2001/02:50

 

En Hållbar Framtid i Sikte (SOU2003:31)

 

Indikatorer för Hållbar Utveckling

 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006

 - Svenska strategier för hållbar utveckling

 

Nationell strategi för hållbar utveckling

 Sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:172

 

En svensk strategi för hållbar utveckling

Eonomisk, social och miljömässig, Sammanfattning av regeringens skrivelse 2003/04:129

 

Strategiska utmaningar

En vidareutveckling av svensk strategi får hållbar utveckling, Regeringens Skrivelse 2005/06:126

 

Regeringens miljöpolitik

Svenskt ledarskap för en hållbar utveckling, M2009.46

 

 

Hållbar utveckling – den ekologiska dimensionen

 

Svenska Miljömål

Demål och åtgärdsstrategier (sammanfattning av prop 2000/01:130), Miljödepartementet

 

Svenska miljömål

Et gemensamt uppdrag (sammanfattning av prop 2004/05:150), Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

 

Miljömålen i nya perspektiv

Betänkande av Utredningen om miljömålssystemet, SOU2009:83
 - Hållbar utveckling – den sociala dimensionen

 

Sveriges nationella plan för social delaktighet

 2006-2008 i kortversion

 

En studie om jämställdhet som en förutsättning för hållbar utveckling Rapport till Miljövårdsberdningen MVB2007:02, Gerd Johnsson-Latham, Utrikesdepartementet

 

Jämställdhet gör världen rikare 

 En inspirationsskrift för skolans alla lärare om jämställdhet för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv, Sida, 2006

 

Socialstyrelsen

Miljömedicin för en hållbar utveckling, 2006

 

Klimatförändringar och folkhälsa

Statens Folkhälsoinstitut, 2006

 

Vad betyder folkhälsa för lokal och regional hållbar utveckling? Forum Folkhälsa, Dokumentation av Seminarium, Statens Folkhälsoinstitut, 2008

 

 

Hållbar utveckling – den ekonomiska dimensionen

 

Eko-effektiv framtid

Översikt av svensk klimat- och energipolitik, M2009.39

 

Mot en eko-effektiv ekonomi

12 svenska exempel, M2009.26

 

Energi- och miljöministermöten på temat eko-effektiv ekonomi

M2009:14 

 

 

Hållbar konsumtion

 

Konsumenterna och miljön

En handlingsplan för hållbar utveckling, 1998, Regeringens skrivelse 1997/98:67

 

Hållbara laster

Konsumtion för en ljusare framtid,  SOU 2004:119

 

Bilen, Biffen, Bostaden

Hållbara laster, smartare konsumtion, SOU 2005:51

 

Tänk om! Handlingsplan för hållbar konsumtion

Regeringens skrivelse 2005/06:107

 

Vad kostar hållbara matvanor?

Statens Folkhälsoinstitut, 2005

 

Ekologisk produktion och konsumtion

Mål och inriktning till 2010, Regeringens skrivelse, 2005/06:88

 

Sveriges arbete för hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv

Johannesburg

FNs toppmöte om hållbar utveckling, Miljödepartementet, Skr 2002/03:29

 

Agenda 21

En Sammanfattning, Regeringens kommission för hållbar

 

Implementeringen av EU:s strategi för hållbar utveckling

Sveriges rapport till Europeiska Kommissionen, Juni 2007

 

Sveriges politik för global utveckling Globala utmaningar, vårt ansvar, Regeringens skrivelse, 2007/08:89

 

Svensk politik för miljö och hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv 

En förhandlare reflekterar, Bo Kjéllen, Rapport till Expertgruppen för miljöstudier, 2007:3, Finansdepartementet

 

Sveriges Ordförandeskap i EU

Summering av arbetet i miljörådet, Miljödepartementet 23 december 2009

 

Sweden's National Inventory Report 2010

Submitted under the UNFCCC,  Naturvårdsverket

 

Relaterade hemsidor 

Miljödepartementet

 

Naturvårdsverket

 

Konsumentverket 

 

Regeringens kommission för hållbar utveckling

 

Delegationen för Hållbara Städer

 

KRAV

 

Sveriges Ekokommuner

 

Sveriges Ekodemiker

 

Sveriges Konsumenter i samverkan

 

Fair Trade/Rättvisemärkt

 

Transition Town – Omställning Sverige

 

Globalportalen

 

Offentliga dokument om klimat (kronologisk ordning)

 

Svensk klimatstrategi

 

Sveriges klimatstrategi

Regeringens Proposition 2001/02:55

 

Förslag till Svensk Klimatstrategi

SOU2000:3, Klimatkommittéen

 

Svensk klimat- och energipolitik

 

Nationell klimatpolitik i global samverkan

 Regeringens Proposition 2005/06:172

 

Sverige inför klimatförändringarna

Hot och möjligheter, SOU2007:60

 

Svensk klimatpolitik

SOU2008:24

 

En sammanhållen klimat- och energipolitik

 Regeringens proposition 2008/09:162

 

En sammanhållen klimat- och energipolitik

 Regeringens proposition 2008/09:163

 

En sammanhållen klimat- och energipolitik

 Informationsblad, Miljödepartementet, Mars 2009

 

En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet, Statsrådsberedningen, 2009

 

Klimat- och energipolitik för en hållbar framtid, Promemoria, 2009 
Svensk klimatvetenskap

 

Vetenskapligt underlag för klimatpolitiken

Rapport från Vetenskapliga Rådet för klimatfrågor, Miljövårdsberedningen rapport 2007:3

 

Ny Klimatvetenskap

Kommissionen för Hållbar Utveckling, Miljödepartementet, 2009

 

 

Senast uppdaterad 2016-04-26