Foto: Fotograf/WWF - Canon

Entreprenörskap och hållbar utveckling inom skola och högskola

Världen behöver kreativa och hållbarhetstänkande entreprenörer. Genom hela utbildningen, från förskola till och med högskola framhålls entreprenörskap som en nyckelkompetens. Samtidigt betonas hållbar utveckling som ett övergripande perspektiv i all utbildning.

I grundskolan finns mål om entreprenöriella förmågor i kursplaner och i gymnasieskolan finns entreprenörskap med i examensmålen, ämnesplaner, gymnasiearbetet och som ett eget ämne. Lärande för hållbar utveckling har integrerats i skolans läroplaner, kursplaner, examensmål och ämnesplaner, samt i högskolelagen och i examensmålen på lärarutbildningen.

WWF tycker det är viktigt att tydliggöra kopplingen mellan innovationer och företagande och behovet av lösningar på problem som visar sig i en störd natur.

WWF tror att kombinationen entreprenörskap och hållbar utveckling motiverar och stimulerar både lärare och elever att arbeta ämnesövergripande och verklighetsanknutet för att skapa en mer holistisk världsbild hos eleverna.

 
Läs mer i rapporten "Entreprenörskap och lärande för hållbar utveckling inom skola och högskola" 

 

Engelsk version 

 

Läs mer om skola, samhälle och näringsliv

 

Senast uppdaterad 2015-06-01