Foto: Fotograf/WWF - Canon

Vad är entreprenörskap?

Entreprenörskap och entreprenöriella kompetenser behövs när vi tar oss an ekologiska och sociala utmaningar och skapar ett gott liv för alla inom ramarna för vad planeten Jorden tål.

Entreprenörskap handlar både om att förverkliga idéer som kan ge ekonomisk vinning eller på andra sätt förbättra levnadsvillkoren för någon eller några personer men entreprenörskap handlar också om oatt våga ta risker för att skapa lösningar, att utveckla och organisera nätverk samt att se möjligheter istället för problem. Inom lärande för hållbar utveckling kanaliseras entreprenörskap för att ta sig an uppgifter som direkt eller indirekt bidrar till hållbar utveckling.

 

Hur definieras entreprenörskap?

Definition som Tillväxtverket använder: "Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang".

I Skolverkets bok om entreprenörskap "Skapa, våga" nämns betydelsen av att sätta undervisningen i tydligare relation till samhällsutvecklingen för att utveckla kompetenser inför framtiden och för att vara med att skapa framtiden.

 

Skola på hållbar väg

WWF har i projektet "Skola på hållbar" väg funnit att samverkan med samhället är en framgångsfaktor när en skola greppar hållbar utvecklig och elevernas entreprenöriella kompetenser som kreativitet, problemlösning och helhetssyn, uppmuntras.
 

 

 

Senast uppdaterad 2016-10-04