Foto: Germund Sellgren

 

Multimediaverktyg

Multimediapresentation för högskolor och universitet på svenska eller engelska 

Att agera för en framtid på en planet - utmaningar & lösningar - ett tvärvetenskapligt bildspel för utbildning/lärande för hållbar utveckling. Bildspelet utgår från WWFs mål att minska de ekologiska fotavtrycken och öka den biologiska mångfalden. En ökad handlingskompetens står i fokus. Bildspelet innefattar förutom bilder och filmer en handledning med faktatexter, kritiska frågor och reflekterande övningar samt en pedagogisk vägledning. Pedagogen kan lägga upp egna tematiska profiler och materialets flexibilitet gör att det kan användas vid många typer av utbildningar, kurser, och seminarier inom alla slags institutioner.

 

Bildspelet finns både på svenska och, för internationella kurser och program, även på engelska.

  

Här laddar du hem filen

För MAC på Svenska | Engelska

För PC på Svenska | Engelska

Som SWF på Svenska | Engelska

 

Spara filen på din dator. OBS! Filen är mycket stor så det kan ta några minuter.

 

Instruktion för att öppna filen på PC

1. Högerklicka på mappen och välj "Extrahera alla..."

2. Välj var du vill packa upp dina filer

3. Klicka på Extrahera

4. Öppna mappen "att_agera"

5. Klicka på Den röda iconen med ett f i, "Att_agera" eller "Acting"

6. Klicka på Inledning, bläddra med hjälp av piltangenterna framåt och bakåt.

 

Instruktion för att öppna filen på Mac

1. Packa upp filen på din dator genom att dubbelklicka på den.

2. Dubbelklicka på "att_agera.app" eller "acting.app" för att öppna bildspelet.

3. Klicka på Inledning, bläddra med hjälp av piltangenterna framåt och bakåt.

 

 


 

Senast uppdaterad 2017-03-03