Foto: Fotograf/WWF -Germund Sellgren

Mat på hållbar väg

Att veta mer och bli en medveten konsument är viktigt när vi ska minska våra ekologiska fotavtryck och rätta in vår konsumtion efter vad planeten Jorden tål. Utmaningen är tuff! För att lyckas måste både små och stora beslut bidra till att nå detta självklara mål. Mat på hållbar väg är en metod för att utveckla kunskaper, öka medvetande och engagemanget för mat inom ramen för en planet.

Handledning

Lärarhandledning Mat på hållbar väg innehåller fakta om kött, fisk, matsvinn med mera samt övningar för både yngre och äldre målgrupper.

 Ladda ner

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-03-17

 

Mer grönt, mindre matsvinn!

WWF har stött ett inspirerande projekt att minska matsvinnet, minska köttkonsumtionen och öka engagemanget beträffande klimatfrågor. En sammanfattning av projektet kan ses här.