Foto: Germund Sellgren / WWF

Stadsliv

Stadsliv beskriver åtta olika städer, deras befolkning och utmaningar. Vi har
valt bland cirka 170 städer världen över som deltar i Världsnaturfonden WWFs globala stadsarbete med målet  ”Ett gott liv för alla på EN planet”.

 

Foto: Germund Sellgren, WWF Foto: Germund Sellgren, WWF

Ladda ner Stadsliv här

Ladda ner Stadslivs lärarhandledning här


TUFFA UTMANINGAR

År 2050, det vill säga om drygt 30 år, kommer vi vara cirka 10 miljarder
människor på planeten Jorden.  Jorden är rik och räcker till för alla när vi planerar
långsiktigt, använder smart teknik och inte slösar. Ett gott liv för alla inom
ramarna för vad planeten Jorden tål är målet.

 

STÄDER GÅR FÖRE I KLIMATARBETET

Städernas betydelse ökar i och med att allt fler människor flyttar in till städerna. År 2050 beräknas 70 % av jordens befolkning bo i städer. Här är medborgarnas, särskilt de ungas kunskap och delaktighet en viktig pusselbit i förändringsarbetet.

 

Stadsliv knyter ihop Sverige med övriga världen:

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet."

Lgr11

 

 

DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Stadsliv presenterar ett kreativt material som har en tydlig koppling
till FN:s Globala mål för hållbar utvecklingFoto: Germund Sellgren, WWF

 

STADSLIVS FYRA STEG

Städerna som beskrivs i Stadsliv är: Umeå, Paris, Kapstaden, Seoul, Vancouver, Belo Horizonte, San Francisco och Delhi.

 

Förutom information om staden finns cirka åtta uppgifter på varje blad att lösa eller diskutera. Arbetet följer fyra steg, där samtliga steg är viktiga för helheten. Efter introduktion och
samtal om hållbar utveckling i helklass inleds arbetet:

 

  1. Eleverna arbetar i pargrupper med varsin stad
  2. Pargrupperna slås samman och omfattar nu 4 elever
    Elever som arbetat med samma stad jämför och sammanställer för att sedan presentera sin stad för hela klassen.
  3. Omröstning – bästa förebilden
    Vilken av de åtta städerna är den bästa förebilden för andra städer i världen?
  4. Er egen stad eller kommun
    Gör nu gemensamt ett blad, som liknar de eleverna arbetat med, om er stad eller kommun.

Ladda ner Stadsliv här
Ladda ner Stadslivs lärarhandledning här

Senast uppdaterad 2018-10-09