Foto: Fotograf/WWF -Germund Sellgren

Ekologiska fotavtryck

Foto: Fotograf/WWF - Canon

 

Låt eleverna lära sig mer om hur vår livsstil och konsumtion påverkar miljö och klimat. Här har vi bland annat samlat material om mat, konsumtion, vatten och gifter.

 

Foto: Germund Sellgren, WWF

Mat på hållbar väg

Del 1 - vänder sig till grundskolan

Del 2 - vänder sig till högstadiet och gymnasiet

Del 3 - vänder sig till främst högstadiet

Foto: Germund Sellgren, WWF

Konsumtion på hållbar väg

Ett material för mellanstadiet om att vara spanare ...

Vatten på hållbar väg

Handledning för äldre elever

En levande planet

Ett myller av liv är ett läromedel om biologisk mångfald.

Foto: Germund Sellgren, WWF

Klimatsmart

Här kan du räkna ut hur mycket du påverkar planeten utifrån bilen, biffen, bostaden ....

Foto: Germund Sellgren, WWF

Ekologiska fotavtryck

Här kan du beräkna hur stort skolans ekologiska fotavtryck är

Ladda ner ett utbildningsmaterial.


 

Senast uppdaterad 2018-11-05

 

 

Living Planet Report 2018

WWF rapporterar regelbundet om planetens tillstånd och mänsklighetens ekologiska fotavtryck i Living Planet Report, LPR 2018. Denna sammanfattning kan beställas i en klassuppsättning av skolpersonal.

 

Mer om Living Planet report

 

Ladda ner rapporterna här:

Living Planet Report 2018 engelsk fullversion

Living Planet Report 2018 engelsk sammanfattning

Living Planet Report 2018 svensk sammanfattning