Ola Jennersten

Energi på hållbar väg

Energibegreppet är ofta svårt och abstrakt. I vårt nya temamaterial försöker vi levandegöra känslan för energi och tar siktet på energins koppling till klimatet.

 

Läromedelet består av tre delar.

 

HUSET, Ekovägen 8

Genom att inreda och bygga en husmodell praktiskt skapas den nödvändiga personliga kopplingen till energifrågan. Häftet laddas ner som pdf här.

 

Bashäftet

I bashäftet kan man finna 80 övningar kopplade till huset. De handlar om energins flöde i levande organismer, om växthuseffekten, samhällets energikällor, energins ekologiska fotavtryck samt hur vi kan skapa ett hyggligt och hållbart samhälle. Häftet kan laddas ner som pdf:

 

Inledning

Kap. 1. Energi - association och reflektion

Kap. 2 Energi och livet

Kap. 3 Växthuseffekten och väder

Kap. 4 Samhällets energikällor

Kap. 5 Ekologiska fotavtryck

Kap. 6 Hyggligt och hållbart

Hela bashäftet

Associationskort

Världskarta som speglar jordens elkonsumtion

 

Så här gjorde vi

I den tredje delen får vi följa Fridaskolan i Vänersborg när de arbetar med temat energi. Här kan vi ta del av många värdefulla synpunkter. Häftet kan inte beställas utan endast laddas ner som pdf här.

 

Senast uppdaterad 2015-05-04