Hållbara städer 

Världsnaturfonden WWF arbetar för hållbara städer utifrån visionen One Planet Future – en framtid på en levande planet där människor i alla länder ges möjlighet att leva ett gott liv och där planetens biologiska mångfald förvaltas på ett hållbart sätt.

I vårt arbete med städer fokuserar vi speciellt fem utmaningar för hållbara städer:

 

  • Hållbara ekologiska fotavtryck

  • Bevarade ekosystemtjänster och biologisk mångfald

  • Investeringar, innovationer och entreprenörskap

  • Lärande och delaktighet

  • Städers ledarskap och internationell samverkan

Läs mer om Hållbara städer här

 

Vår stad 2030

Eleverna börjar med att undersöka dagsläget i en del av staden.

De studerar sedan mål i kommunens Energi och klimatplan och utgår från dessa när de beskriver sin stadsdel och livet i staden år 2030.

Som avslutning  redovisar eleverna sina iakttagelser och ger råd till kommunens/stadens beslutsfattare.

 

 

Hittills har följande kommuner genomfört  arbetat med Vår stad 2030 och genomfört rådslag tillsammans med politiker och näringsliv:

Lund, Helsingborg, Kristianstad, Växjö, Västerås, Eskilstuna, Karlstad, Uppsala, Sollentuna och Umeå. Gävle förbereder och genomför en egen variant 21 mars 2017.

 

Senast uppdaterad 2016-10-18


 

Handledning: Vår stad 2030