Foto: Fotograf/WWF -Germund Sellgren

Östersjön och vatten

Foto: Fotograf/WWF - Germund Sellgren


Östersjöområdet har en unik och högst känslig miljö med en ständigt ökad belastning. Låt eleverna lära sig mer om Östersjön och dess miljö samt om det livsviktiga sötvattnet. 

 

Foto: Germund Sellgren, WWF

Östersjögrannar

Ett läromedel om natur och människor på andra sidan Östersjön.

Foto: Germund Sellgren, WWF

Växter och djur i Östersjön

En pdf som innehåller övningar och faktablad om arter i Östersjön.

Foto: Germund Sellgren, WWF

Vatten på hållbar väg

Ett läromedel som fokuserar på vatten ur ett hållbarhetsperspektiv.

  

Foto: Germund Sellgren, WWF

Storyline om Östersjön

Storyline för undervisningen om natur, människor och hållbar utveckling bland våra Östersjögrannar.


 

 

Senast uppdaterad 2017-05-12