Foto: Fotograf/WWF Germund Sellgren

Skolutveckling

Hur ska dagens ungdomar rustas för att anta morgondagens globala miljöutmaningar? För att elever ska lämna skolan med god handlingskraft att vara delaktiga i en mer hållbar utveckling behövs ett helhetsgrepp kring skolan kring lärande för hållbar utveckling.

 

Ta del av erfarenheter från våra modellskolor som vill göra elever och personal delaktiga och arbeta med en rad olika utvecklingsområden. Det kan handla om hur undervisningen ska bedrivas, hur deltagarinflytandet kan se ut, hur skolans resursanvändning, byggnader och närmiljö kan förändras samt hur man samverkar med omgivande samhälle.  

 

 

Foto: Fotograf/WWF - Canon

Skola på hållbar väg

Ta del av erfarenheter från våra skolor som vill göra alla elever och all personal delaktiga och arbeta med en rad olika utvecklingsområden.

 

Till skola på hållbar väg

 

Foto: Fotograf/WWF - Canon

Framtidsstigar

Framtidsstigar är en guide för skolor som tillsammans med det omgivande samhället vill utveckla arbetet med lärande för hållbar utveckling. Materialet består av sex teman och tre verktyg.

Till framtidsstigar

 

 

Foto: Fotograf/WWF - Canon

Education for Change

Education for Change vill nå arbetslag som fortbildar sig tillsammans med studiecirkel som metod och blivande lärare. Material på en rad språk kan laddas ner här.

 

 

Senast uppdaterad 2017-09-06

Lärande på hållbar väg

Lärande på hållbar väg är en skrift för lärare och studeranden. Syftet med skriften är att ge WWFs syn på utbildningens roll för att nå ett hållbart samhälle.  Ladda ner här