Foto: Fotograf/WWF Germund Sellgren

Världskonferens om hållbar utveckling Foto: Germund Sellgren

Den 10-12 november 2014, hölls en internationell konferens om lärande för hållbar utveckling i Nagoya, Japan. 1 400 delegater från 141 länder och ett 70-tal ministrar diskuterade viktiga framtidsfrågor, det som vi i dagligt tal benämner ESD, Education for Sustainable development.

 

Sverige var representerade på konferensen

The UN World Conference on Education for Sustainable Development var namnet på FN-konferensen i Japan. Sverige var representerade av en delegation med gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic i spetsen. Andra representanter var från Svenska Unescorådet, Miljödepartementet, Sida, Uppsala universitet, WWF, SWEDESD, SNF och Globala skolan. Konferensen satte punkt för ett tioårigt arbete med lärande för hållbar utveckling genom att lansera rapporten "Shaping the Future We Want". Mötet tog också ett kliv in i framtiden med Global Action Programme GAP - ett globalt handlingsprogram för lärande för hållbar utveckling över hela världen.

 

 

Foto: Germund Sellgren

There is no Plan B

"Sustainability is the only way that we can protect our precious planet, today and tomorrow.  There is no Plan B, because there is no Planet B.  Sustainability must be built into everything we do, and education is the starting point."  

UN Secretary-General Ban Ki-moon in a video message at the opening of the WCESD.

 

 Foto: Germund SellgrenEducation is the bedrock

"Fundamentally, it requires new ways of seeing
the world, new ways of thinking about our
responsibilities to each other and the planet,
new ways of acting and behaving as global
citizens. This is why education is the bedrock
for sustainability, because it can shape the new values, skills and knowledge we need for the century ahead."  

Irina Bokova, Director-General of UNESCO

 

 

Några länkar relaterade till konferensen

Konferensens hemsida

Här finns information om konferensen, deltagare, tal, rapporter etc.

 

Shaping the Future We Want

En sammanfattande rapport över tre års arbete med lärande för hållbar utveckling.

 

Roadmap for Implementing the Gloabal Action Programme

Denna karta över livet efter ESD bygger på de resultat som uppnåtts de senaste tio åren. Det nya programmet kallas Global Action Programme GAP och består av fem stycken fokusområden.

 

The 10YFP Programme on Sustainable Lifestyles and Education (SLE)

 Vid Unescos världskonferens om utbildning för hållbar utveckling i Nagoya, Japan lanserades det globala programmet om hållbara livsstilar och utbildning. Programmet är ett av sex program inom det globala 10-åriga ramverket av program för hållbar produktion och konsumtion (10YFP) som antogs vid FN:s möte om hållbar utveckling i Rio 2012.

Sverige leder FN:s globala program om hållbara livsstilar och utbildning tillsammans med Japan och WWF

 

A video about 10 key findings
A newly released five-minute video presented 10 key findings from the United
Nations Decade of Education for Sustainable Development.

A video: Children speak up!

A video message from children around the world sharing their message about sustainability.

 

 

 

 

Du måste göra inställningarna för den här modulen.

Senast uppdaterad 2016-04-13

Sammanfattning

I detta dokument sammanfattar vi det viktigaste som kom ut av ESD-konferensen i Nagoya 10-12 november 2014.

Läs här