Foto: Frank Parhizgar / WWF-Canon

WWF och skolpolitiken

Hållbar utveckling är en av vår tids största utmaningar. Den kräver att vi tänker om, tänker nytt och ständigt lär oss.  Många tycker att läroplanerna är bra men ser brister i hur läroplanens ord omsätts på skolorna.

Inför valet till riksdag och kommuner 2014 var skolfrågan högaktuell. Under mandatperioden har utbildningssverige fått en ny färdplan – nya läroplaner, en ny gymnasieskola och en förändrad lärarutbildning. Hållbar utveckling genomsyrar styrdokumenten och ger stöd åt skolledare och lärare att utveckla skolan så att eleverna når kunskapsmål och utvecklar kompetenser för ett hållbart samhälle. 

 

Vilka förutsättningar har lärarna för att omsätta styrdokumentens intentioner i undervisningen?

WWF i samarbete med en rad organisationer arbetar ihärdigt för att fler elever lämnar skolan med kunskaper och färdigheter att agera för hållbar utveckling.

Onsdagen den 20 augusti 2014 genomfördes en debatt mellan de politiska partierna. Plats:  Jensen gymnasium Västra, Stockholm
Se en film nedan om debatten.

Senast uppdaterad 2017-03-17

Rekommendationer

WWF har tillsammans med andra organisationer sammanställt 33 rekommendationer för att genomföra lärande för hållbar utveckling i Sverige.

Rekommendationer

Rapport om lärande för hållbar utveckling

En rapport om de svenska erfarenheterna de senaste 10 åren inom området lärande för hållbar utveckling.

Rapport

Valdebatt om utbildning för hållbar utveckling

Skol- och utbildningsaktörer från hela landet mötte riksdagspolitiker den 27 augusti 2014 på Rosenbad, Stockholm, för att diskutera vilka åtgärder inom lärande och utbildning som krävs för att möta vår tids stora utmaning: att skapa välfärd och rättvisa inom planetens gränser. Mötet dokumenterades och finns nedan i tre delar:

Program

Film del 1
Film del 2
Film del 3