Foto: Fotograf/WWF - Germund Sellgren

Skola på hållbar väg

Hur ska dagens ungdomar rustas för att anta morgondagens globala miljöutmaningar? För att elever ska lämna skolan med god handlingskraft att vara delaktiga i en mer hållbar utveckling behövs ett helhetsgrepp kring skolan kring lärande för hållbar utveckling.

 

Ta del av erfarenheter från våra skolor som vill göra alla elever och all personal delaktiga och arbeta med en rad olika utvecklingsområden. Det kan handla om hur undervisningen ska bedrivas, hur deltagarinflytandet kan se ut, hur skolans resursanvändning, byggnader och närmiljö kan förändras samt hur man samverkar med omgivande samhälle.

 

Vision to Lesson

From Vision to Lesson är en rapport på engelska som handlar om utbildning för hållbar utveckling i praktiken. Boken är på 116 sidor och lyfter fram innovativa modeller och strategier för att utveckla en hållbar skola. Boken är rikt illustrerad och erbjuder många exempel från praktisk skolvardag i Östafrika, Mongoliet, Indien och Indonesien.

» Den kan laddas ner här.
 
Enstaka tryckta exemplar kan beställas här:

germund.sellgren@wwf.se

 


   

Rapport: Skola på hållbar väg

I en 84-sidig rapport redovisar vi våra erfarenheter från tre års

 skolutvecklingsarbete.

Ladda ner 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbroschyr

I en fyrasidig broschyr sammanfattar vi våra erfarenheter av Skola på hållbar väg.

Ladda ner 

 

 
 

Senast uppdaterad 2015-09-01